Kurser för dig som är från Ukraina

Här samlar vi kurser för ukrainska medborgare som genomförs hos Sensus i Stockholm. Alla kurser är kostnadsfria. Натисніть кнопку « Translate (Перекласти)» вгорі праворуч і виберіть «Українська».

Fast CARE
Under oktober 2023 kommer Sensus i Stockholm starta upp Fast CARE. Det är en sex månader lång utbildning för ukrainare som flytt kriget. Målsättningen med utbildningen är att du som deltagare ska hitta ett arbete eller komma närmare arbete och studier.

Mer information och anmälan under rubriken "Aktuella kurser" längre ner på sidan.

Möjligheter och rättigheter i arbetslivet
Under augusti och september 2023 anordnar Sensus Stockholm en seminarieserie med fokus på arbete och studier, Möjligheter och rättigheter.

Mer information och anmälan under rubriken "Aktuella kurser" längre ner på sidan.

Aktuella kurser

CARE of Folkbildningen – för ukrainska deltagare

"Jag lär inte bara ut ett språk utan hjälper människor att förstå både varandra, kulturen och sammanhanget. På Sensus får jag en möjlighet att fortsätta att arbeta både som tolk och lärare. Och ta del av den unika svenska folkbildningen", berättar Larissa som är lärare på Sensus.

Läs hela artikeln

Om verksamheten

Sensus har sedan maj 2022 arrangerat olika kurser och verksamheter för ukrainska medborgare som flytt kriget. Vi har arrangerat renodlade kurser i svenska språket och kurs i psykisk hälsa och välmående. Under perioden februari-augusti 2023 har vi genomfört en längre utbildning, CARE of Folkbildningen med finansiering från Europeiska Socialfonden. Nu i mitten av oktober 2023 fortsätter Sensus i Stockholm med denna verksamhet och den nya utbildningen går under namnet Fast CARE. Det kommer vara en 6 månader lång utbildning som du kan gå som ett komplement till arbete och studier på exempelvis SFI.

Inriktningen är den samma som tidigare, dvs. matchande insatser, kartläggning och bedömning av kompetens, komplettering av yrkeskunskaper, utbildning i svenska och engelska språket samt samhällsinformation och rådgivning riktade till personer från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet. Även du som gått första omgången kommer ha stor nytta av denna utbildning.

Under 2023 har Sensus även tagit fram och erbjudit en kurs med stöd av Stockholms Stads Kulturförvaltning med fokus på arbetsmarknad, rättigheter och studier, Möjligheter och rättigheter. Denna kurs har genomförts i form av workshops, enskild coachning och i seminarieform. Du har nu möjlighet att kostnadsfritt gå på skräddarsydda seminarier i augusti och september där du får kunskaper om arbetsmarknad, arbetsliv och dina rättigheter som arbetstagare i Sverige. Varje seminarietillfälle har ett eget tema och det kommer finnas en tolk med.