Walk for Future

29 april, 2021
  • Pilgrimsvandring
  • Hållbar utveckling

Hur långt är du beredd att gå för en hållbar planet? Följ med på hela eller delar av den stora internationella pilgrimsvandringen som går ända från pilgrimsstaden Vadstena till klimatmötet COP26 i Glasgow. En enad motståndsrörelse och samtidigt en inre pilgrimsresa där vi hinner tänka och reflektera över våra egna liv. En livsviktig vandring fylld av både allvar och hopp!”

18 juli startar Klimatvandringen Walk for Future, med sikte på klimatmötet i Glasgow 1 - 12 nov. Tillsammans med en mängd organisationer och sammanhang finns Sensus med som samarbetspart. Sensus vill bidra med inspiration och material till aktiviteter och vandringar såväl till vandringen mot Glasgow, som på hemmaplan.

Tillsammans med Walk for Future vill vi uppmuntra till små och stora goda steg för klimatet och för vår planet. Kanske genom att en studiegrupp som vandrar i sin närmiljö väljer att ha Ett biskopsbrev om klimatet som underlag för sina samtal, att ungdomsgruppen i en församling kommer igång med ett Matlag för klimaträttvisa, att ytterligare några andra väljer att följa den stora vandringen mot Glasgow digitalt, och möts regelbundet för ett Samtal fortsätter.

Välkommen med, och både walkforfuture.se och sensus.se kommer fyllas på allteftersom med mer information och material kring detta!

Ett Biskopsbrev om klimatet
I Ett biskopsbrev om klimatet beskrivs den teologiska grunden för Svenska kyrkans engagemang i miljö- och klimatfrågor och uppmaningar för att möta den klimatkris vi står i. Läs mer om Ett biskopsbrev om klimatet.

Matlag för klimaträttvisa
Bilda ett matlag med vänner och (o)bekanta och låt era tankar, idéer och erfarenheter stimulera varandras strävan efter en hållbar livsstil. Läs mer på svenskakyrkan.se.