Bild: Inger Händestam, Läsa för livets projektledare

Läsa för livet – ett läsfrämjande projekt för existentiell hälsa

16 december, 2022
  • För ledare (ämne)
  • Livsfrågor

För att skapa mer läsfrämjande verksamhet inom området för existentiell hälsa har projektet "Läsa för livet" arbetat med en metod som fått stor spridning.

Sensus Östra Götaland har genom projektet "Läsa för livet" i sex år utvecklat metoder för att skapa biblioterapeutiska studiecirklar. En vidareutveckling av bokcirkelverksamheten vars syfte är att fokusera på vad orden i texterna, som delas i gruppen, gör med deltagarna och reflektionerna i de mellanmänskliga samtalen.

Över 20-talet cirkelledarkurser har genererat att mer än 250 ledare har fått kunskap om hur metoderna kan användas inom folkbildningsverksamhet, över 300 personer har deltagit i studiecirklar. På medlemsorganisationernas efterfrågan genomfördes kurserna på olika orter i landet, under pandemin blev cirkelledarkurserna digitala vilket gjorde att deltagargrupperna fick mer geografisk spridning.

Flera presentationer och publiceringar om projektet har genererat intresse för Sensus läsfrämjande verksamhet.

Inom Sensus har projektet skapat kontaktnät genom det Existentiella Torget, externt har projektet bidragit till att skapa biblioterapeutiska kontaktnät regionalt och nationellt.

Framöver kan "Läsa för livet" - metoden användas för att skapa mer läsfrämjande verksamhet inom området för existentiell hälsa med Sensus för inriktning på livsfrågor med medlemsorganisationer och flera samarbetsparter.