Bild: Liv Nordberg

Lappa, laga och sy

4 oktober, 2022
  • Konst och hantverk
  • Hållbar utveckling

Den 22 september arrangerade Sensus tillsammans med Haga bibliotek i Örebro ett tillfälle för att lära sig mer om återbruk och att laga kläder. Med ett fint stöd från second-hand butiken”2nd Hand 4 You” som bidrog med kläder kunde deltagarna öva i olika lagningstekniker.

Efter en genomgång av olika sy- och lagningstekniker och samtal i mindre grupper om klädindustrins påverkan på miljön, fick deltagarna lappa och laga sina egna plagg. Många delade med sig av sina egna tips på lagningar som resulterade i fina samtal och chans att lära sig av varandra. Bland annat en pensionär som berättade att hon fortfarande stoppar alla strumpor som det går hål på. En förebild för många av deltagarna.

Träffen arrangerades för att inspirera människor att ta vara på de plagg de äger och hur de med enkla medel kan laga hål på kläderna. Barnen som deltog var en viktig del i samtalen om hållbarhet och att vi alla behöver ta ansvar för vår miljö där vi kan alla göra något.

Eventet pågick under Örebro läns framtidsvecka som skapar mötesplatser där lokal hållbar utveckling står i centrum.

Sensus är ett studieförbund som arbetar med bildning och kultur. Något som förändras och utvecklas i samspel med samhället i stort och i samverkan med medlemsorganisationers, samarbetsparters och deltagares utveckling. Vårt fokus på hållbarhet innebär att arbeta för en social hållbarhet, med fokus på mänsklig och existentiell hållbarhet, och för ett hållbart samhälle. Utifrån kunskap om de globala målen i Agenda 2030 omsätts kunskapen till verksamheten och deltagare. Bland annat genom Hållbarhetsstugan, som du kan läsa mer om här på sensus.se/ledare/studiematerial/hallbarhetsstuga/

Vill du också göra saker tillsammans med andra? Kontakta oss gärna så hjälper vi dig igång!

https://www.sensus.se/starta-cirkel/

Vår verksamhet

Berättelser från verksamheten

Vi hittade inga berättelser som matchar din sökning