Enneagrammet - att dyka in i sig själv

20 december, 2022
  • Friskvård och hälsa

Terese Bergsten, kommunikatör i region Skåne-Blekinge, delar med sig av sina erfarenheter av att delta i en kurs om Enneagrammet.

Under de första två dagarna i december fick jag möjlighet att vara med på en kurs i Enneagrammet om självinsikt och utveckling som Sensus anordnade. Jag kom som ett tomt blad utan direkta förväntningar. Det var mörkt och stressigt med parkeringen och ja, jag var nervös. Vad skulle hända de här dagarna?

Elin Nordgren ledde kursen

Elin Nordgren, verksamhetsutvecklare på Sensus, höll i dagarna med varm och trygg hand. Varje dag började med kroppsscanning, vilket ju bara det var en present. Varför gör man inte alltid det? Så här beskriver Elin kursen och varför man ska gå den:

– Enneagrammet kan vara en symbol och utvecklingsmodell som kan få dig att lära känna dig själv på ett djupare plan. Få syn på dina inre drivkrafter och hur du, på ett för dig bra sätt, kan öka din självinsikt och växa som människa. Enneagrammet berättar om nio grundläggande livsstrategier där livsstrategi är ett vanemässigt sätt att tänka, känna och agera. Vi känner igen oss i strategierna olika mycket och en av dem är dominant. Denna så kallade grundstrategi beskriver våra naturliga styrkor och utmaningar och det är genom den som vi tolkar världen.

För att världen ska bli hållbar - för alla, så behöver människor bli och känna sig mer ”hela”. Enneagrammet hjälper dig med det. Enneagrammet svarar på mycket av det som IDG - Inner Development Goals försöker uppmana oss att upptäcka och arbeta med för att vi ska klara målen i Agenda 2030. Men framför allt så finns det hopp och framtidstro för människor i Enneagrammet, som kanske i vardagen har gått förlorat.

IMG_0674

Den längst resan är resan inåt

Själens rastlöshet och frågan om vem jag är har jag alltid känt. Och känner. Jag har alltid haft en känsla av att sakna något, missa något… Elin pratade om att hjärtat längtar efter att sväva och att personlighetstypen är det som mest avgör, inte ens ålder, geografi och liknande.

Mycket mer än ett test

Inför kursen gjorde vi ett indikatortest, men Enneagrammet är så mycket med än ett test. Vi fick också lyxen att ha ett personligt samtal med Elin kring indikatorns resultat. Indikatorn och samtalet gav oss information om vilken strategi som eventuellt var vår egen. Men ofta behöver man börja uppmärksamma sig själv och sitt inre på ett medvetet sätt innan man med säkerhet har svaret. Enneagrammet är så mycket mer än ett test. Kanske kan man tänka vid resultat; här är lådan du sitter i och såhär kan du ta dig ur och utvecklas.

Dagarna varvades med genomgångar av de nio olika personlighetstyperna och övningar med utmanande frågor såsom: Hur är du stark? Hur upplever du andras krav på dig? Vad behöver du?


Elins möte med Enneagrammet

Elin Nordgren kom i kontakt med Enneagrammet 2017. Till en början var hon skeptisk:

– Jag kom i kontakt med Enneagrammet 2017 då en vän och kollega tyckte att vi skulle ordna i en kurs i Enneagrammet för att få reda på vad det var. Hon hade hört om Enneagrammet och att det fanns mycket visdom där. Genom Sensus så ordnades en kurs i slutet av maj i Kristianstad. Två heldagar, fredag och måndag. Jag var först oerhört skeptisk och ”köpte” inte alls det som sades. Det kändes så ytligt. Framför allt så kunde jag inte känna igen mig själv. Men så fick jag låna lite mer djupdykande litteratur över helgen och en kväll när jag läste en text som beskrev av variant av Strategi 9 så var det som om tiden stod still. Det jag läste talade direkt till mitt hjärta och jag visste att det som stod där, svart på vitt, avslöjade hemligheter om mig själv som jag burit under hela mitt liv och som jag ”aldrig hade berättat för någon”. Jag kände enorm tacksamhet, och frid över att jag inte är ensam. Där och då beslutade jag att jag skulle ge Enneagrammet en chans och använda det för att lära känna mig själv och andra människor på ett för mig, nytt sätt, säger Elin Nordgren.

IMG_0943

Avslutande tankar

Jag märkte att jag gick in i en bubbla de här dagarna och egentligen inte alls ville göra eller prata med någon om något annat. Vi som var med från Sensus har planer på en egen studiecirkel utifrån en av böckerna nedan samt olika poddar. Tack Elin och Enneagrammet! Hälsar en mindre förvirrad, men fortsatt sökande Terése.

Terese Bergsten, kommunikatör, Skåne-Blekinge

Om Enneagrammet - uråldriga rötter och moderna insikter

Enneagrammet betyder ”modell av nio” vilket är märkbart när man ser på den uråldriga symbolen.

Ennea är grekiska och betyder 9, grammos är "modell/figur". Man känner inte helt till dess ursprung, men man tror att den moderna tillämpningen skapades på 1900-talet.

Enneagrammet kommer inte från en enda källa. Det är en hybrid, en modern blandning av gamla visdomstraditioner i kombination med modern psykologi. Olika författare har spekulerat kring dess ursprung, och bland entusiasterna har det uppstått en del myter kring dess historia och utveckling-men mycket av den information som sprids är vilseledande.

För att förstå Enneagrammets historia är det viktigt att skilja mellan själva den geometriska symbolen å ena sidan och de 9 personlighetstyperna, strategierna å andra sidan. Det är sant att symbolen är uråldrig. Det är också sant att rötterna till de tankegångar som slutligen ledde fram till utvecklingen av psykologin bakom de 9 typerna går åtminstone så långt tillbaka som 300-talet, kanske ännu längre. Men det var inte förrän under mitten av 1900-talet som dessa två insiktkällor länkades samman genom framför allt arbetet från sydamerikanerna Oscar Ichazo och Claudio Naranjo.

Länkar och lästips

Webbsidor
EnneagramCenter
Enneagrammet - vägen hem

Böcker
Självinsikt: nyckeln till att utveckla dig själv och andra. Författare: Ann Timm och Tina Tornell
Enneagrammets visdom: en komplett handbok i mental och andlig utveckling för de nio personlighetstyperna. Författare: Don Richard Riso och Russ Hudson
Enneagrammet: 9 förhållningssätt till livet. Författare: Laila Dahl

Poddtips
Enneagrampodden

Deltagarröster
Jag känner att jag vill lära känna mig själv och hitta ett djupare djup. Nu har jag börjat min resa och det ska bli intressant för även om man har sina egna strategier så ser man också hur andra agerar och tänker och på så sätt blir lättare att förstå andra.

Boukje Fokkema

Sensus studieförbund

Enneagrammet

Kommande kurser