Hela människor i ett hållbart samhälle

4 juli, 2022
  • Hållbar utveckling

Initiativet Inner Development Goals (IDG) är ett ramverk för de förmågor, kvaliteter och färdigheter vi behöver för att uppnå Agenda 2030 med 17 hållbara utvecklingsmål (SDG). Det är ett globalt initiativ som vill utbilda, inspirera och stärka människor att vara en positiv förändringskraft i samhället genom att hitta ett mer målmedvetet sätt att se på våra liv samt hur vi förhåller oss till människorna omkring oss och vår omvärld – och därmed bidra till ett mer hållbart globalt samhälle.

Men vad har IDG med folkbildning att göra? Vi frågade vår biträdande regionchef Margareta Clarén varför Sensus Skåne-Blekinge satsar långsiktigt på hållbarhet i allmänhet och IDG i synnerhet. Så här svarar hon:

Folkbildningen har historiskt varit en förutsättning för att bygga det demokratiska samhället och är det fortfarande idag. Bildning rustar människor och ger kraft till att bära det medborgerliga ansvaret. Folkbildningen skapar forum och plattformar för det livslånga lärandet – men också det livsvida lärandet, det vill säga bredden av bildning hos en människa. Slutligen ger folkbildningens metod och filosofi utrymme för den inre utvecklingen, där det medskapande perspektivet alltid finns med i mötet och samtalet med andra.

Eva Svensson, enhetschef inom livsfrågor, på Sensus Skåne-Blekinge säger om IDG att det är ett sätt att beskriva eller sätta ord på det som vi människor behöver ha med oss för att kunna forma det hållbara samhälle som beskrivs i Agenda 2030 i folkmun. Det händer liksom inte av sig själv, det är någon som ska se till att det händer och att ”någon” får plats i IDG.

Hemgrupp livsfrågor arbetar just för att bidra till hela människor i ett hållbart samhälle. Eva tänker att IDG går igen i mycket av vår verksamhet och att vår verksamhet i allra högsta grad kan bidra till de förmågor som IDG beskriver.

Vi frågade Maria Sjöström som jobbar aktivt med IDG inom Sensus Skåne-Blekinge om hur Sensus kommer arbeta med IDG framöver:

Vi kommer att fortsätta att utveckla oss inom IDG och till exempel titta på hur vi konkret kan jobba med IDG med hjälp av metoder, verktyg och lärande. Parallellt fortsätter vi även att ta fler steg med våra medlemsorganisationer då vi tror att det finns beröringspunkter mellan IDG och deras verksamheter. Det arbetet börjar vi med i höst genom att bjuda in till workshops och samtal.

Jenny Nyström, verksamhetsutvecklare i hemgruppen Hållbarhet på Sensus Skåne-Blekinge ser IDG som en källa till inspiration även på ett personligt plan. Hon anser att det är viktigt att arbeta med då det på samma sätt som folkbildning möjliggör ett livslångt lärande genom medskapande, nya möten och samtal. Hon har i sin yrkesroll inom hållbarhet längtat efter ett ramverk som ger både tyngd och legitimitet och sätter dessa frågor högre upp på agendan.

Så håll utkik hos Sensus Skåne-Blekinge för att se hur du och din organisation framöver kan vara en del av detta viktiga arbete mot ett mer hållbart samhälle!