En inkluderande församling – Regnbågsnyckeln Örebro pastorat

13 december, 2022
  • Demokrati och rättigheter

Under slutet av 2021 startades processen med att utbilda alla anställda och förtroendevalda i Örebro pastorat i Regnbågsnyckeln. 2022 har processen fortsatt framgångsrikt.

Först ut var kansliet i Kyrkans hus och på grund av pandemin så drog det ut på tiden och de blev klara först under våren 2022. Responsen från deras grupper var att de kom varandra närmare i personalgruppen genom att tillsammans samtala kring frågor som berör hbtqi. Det ledde också till att man samtalade om andra frågor som berör diskriminering – och att många kände igen sig i att någon gång i livet känt ett utanförskap.

Cecilia Jansson, verksamhetutvecklare på Sensus, berättar:
– Regnbågsnyckeln i Örebro pastorat har haft ett upplägg där de ansvariga från pastoratet samt en jag från Sensus haft en utbildningsdag för samtalsledarna. Under våren 2022 genomfördes fem träffar och totalt är det 55 stycken samtalsledare som deltagit.

De ansvariga för Regnbågsnyckeln på stiftet arrangerade sedan en dag där de berättade om boken ”Så jag kan komma in” – kristen tro och hbtqi” som är gjord av Riksförbundet EKHO – ekumeniska grupperna för kristna hbtq-personer. Sedan fick alla se filmen ”Min pappa Marianne” som bygger på boken ”Min pappa Ann-Christine” som Ester Roxberg har skrivit. Under denna dag påbörjades också samtalen i samtalsgrupperna.

Under hösten 2022 fortsätter dessa samtal och en del blir av dem i början av nästa år. Under våren 2023 kommer biskopen att överlämna Regnbågsnyckeln.