Barnets rätt

Barnets rätt - en bok om barnkonventionen, ger en grundläggande introduktion till barnkonventionen. Vad betyder det att barnet ska ha inflytande, och vem kan avgöra vad som är barnets bästa?

Författare
Hanna Gerdes, folkrättsjurist på Fonden för mänskliga rättigheter och Emma Fagerstrand, pedagog på Sensus studieförbund. Illustrationerna är gjorda av Anna Harvard.

Innehåll
Kort beskrivning av barnkonventionens historiska bakgrund och rättsliga status. Vi tittar speciellt på artiklarna 2,3,6 och 12. Med hjälp av övningar och samtalsfrågor utmanas det egna perspektivet. Ett kapitel handlar om att samtala med barn.


Boken beställs via www.adlibris.com