Studiematerial

Vi har studiematerial inom en rad ämnen som du kan ta del av, ladda hem eller beställa.

Ny i förening – intuitiv utbildningssajt för föreningskunskap

Ny i förening heter Sensus nya utbildningssajt med lågtröskelmaterial om föreningsskunskap. Perfekt för dig som nyligen kommit in i föreningslivet på ett eller annat sätt, vare sig det är genom en fackklubb, en kulturförening, intresseförening eller annan slags förening.

Läs mer

Barnets rätt

Barnets rätt - en bok om barnkonventionen, ger en grundläggande introduktion till barnkonventionen. Vad betyder det att barnet ska ha inflytande, och vem kan avgöra vad som är barnets bästa?

Läs mer

Alla har rätt - En bok om diskrimineringslagen

Boken Alla har rätt vill ge kunskap om diskriminering och diskrimineringslagen. Nu finns en ny uppdaterad version av boken.

Läs mer

Angeläget – filmade föreläsningar

Angeläget är en serie föreläsningar kring aktuella ämnen för dig som är intresserad av människor och samhälle.

Läs mer

Att starta och driva en demokratisk förening

Den här boken beskriver på ett konkret sätt de olika stegen för att bilda en förening och vad man behöver tänka på.

Läs mer

Bokcirkel

Bokcirkeln har fått en renässans. Fler och fler återupptäcker hur berikande det är att mötas för att samtala om en bok – eller om livet utifrån läsningen av ett gemensamt verk. Vi läser alla boken med egna ”glasögon” då vi har olika personligheter, kunskaper och erfarenheter. I samtalet får vi tillgång till varandras perspektiv på boken och vårt synfält vidgas. Men hur börjar man en bokcirkel? Vad ska man tänka på? Finns det metoder som berikar och fördjupar samtalet?

Starta bokcirkel

Förtroendevald i kyrkan

Vilket ansvar har en kyrkorådsledamot? Hur leder man ett sammanträde? Varför firar vi pingst? Vilken status har Kyrkoordningen? Som förtroendevald kan frågorna vara många. I den här boken leder Håkan E Wilhelmsson läsaren med varsam och erfaren hand in i uppgiften som förtroendevald.


Boken: För Troende Vald vänder sig till både nyvalda och mer erfarna medarbetare i kyrkans kyrkoråd, församlingsråd och på andra nivåer. Boken är tänkt som en studie- och uppslagsbok, både enskilt och i grupp.

För Troende Vald är ett samarbetsprojekt mellan Verbum, Sensus, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Svenska Kyrkans Unga och Kyrkokansliet.

Boken finns att köpa på Verbum förlag.

Idealitet och migration

Idealitet och migration, ett nätbaserat material för ideella som är engagerade i arbetet med asylsökande och nyanlända i Svenska kyrkan.

Läs mer

Konsthistoria

Tillsammans med Sveriges konstföreningar Gävleborg erbjuder Sensus nätbaserade utbildningar i konsthistoria för alla konstföreningar i Sverige anslutna till Sveriges konstföreningar.

Läs mer

Multireligiösa almanackan

Multireligiösa almanackan har allt för dig som är nyfiken på det mångreligiösa Sverige. Häng den på väggen och få koll på Sveriges viktigaste högtidsdagar inom sex världsreligioner. Fördjupa dig i magasinsdelen med reportage, intervjuer och krönikor.

Läs mer

Pilgrimsvägen

Ett studiematerial att använda i församlingen

Läs mer

Psalmernas väg

En studiehandledning till Psalmernas väg - kommentarer till text och musik i Den svenska psalmboken

Läs mer

Små sånger om stora ord

Genom att sjunga eller lyssna på sångerna vill detta studiematerial, genom sångens möjlighet, öppna upp för ärliga och nyfikna samtal kring ord som Nåd, Sanning, Förlåtelse och Enhet. Materialet vill uppmuntra och utmana till reflektion i kören, samtalsgruppen, församlingen, med konfirmander. Eller varför inte bland vänner som vill komma djupare i sin relation.

Läs mer

Tala film Tala liv

Tala film Tala liv är ett studiematerial med frågor för att få ett fördjupat filmsamtal. Det är en handledning för er som i grupp vill samtala om film och existentiella frågor.

Läs mer

Världens kurs

Världens kurs är ett studiematerial som ger dig möjlighet att tillsammans med andra lära dig mer om hur och varför Svenska kyrkan arbetar med internationella frågor.

Läs mer

Väx i ditt uppdrag

Sverige har ett rikt föreningsliv och alla föreningar stöter ibland på utmaningar. Kanske är förenings styrelse ny? Väx i ditt uppdrag är ett utbildningskoncept till för dig och din förening. I konceptet finns metoder för att stärka arbetet i idéburna organisationer.

Läs mer