Bild: Scandinav bildbyrå

Diplomerad projektledare-kopia

Det har blivit allt vanligare att arbeta i projektform i många olika sammanhang. Att kunna leda projekt på ett metodiskt, målinriktat och inspirerande sätt kräver både kunskap och självkännedom.

På Sensus projektledarutbildning får du lära dig hur du driver ett projekt från start till mål. Du får lära dig om gruppdynamik och grupputveckling och om din egen roll som ledare. Du får även praktiska verktyg för att leda projekt.

Teori varvas med praktiska övningar, bland annat driver du under hela utbildningen ett eget projekt.

>> Snabblänk till planerade startdatum


Mål

Målet är att du efter avslutad utbildning skall ha tillräckligt med kunskaper för att självständigt kunna leda projekt.


Målgrupp

Utbildningen vänder sig till blivande eller redan verksamma projektledare.


Förkunskaper

Du bör ha gymnasiekompetens, i övrigt krävs inga speciella förkunskaper. Erfarenhet av tidigare projektarbete kan vara till nytta men är inget krav för att du ska få delta i utbildningen.


Upplägg och innehåll

Utbildningen omfattar 80 studietimmar fördelade på 8 lärarledda heldagar (en dag varannan vecka. Därtill kommer 16 timmar för asynkront lärande, dels för uppgifter att utföra mellan tillfällena, dels för arbete i projektgrupperna. Den totala studietiden är cirka 5 månader.

Innehållet utgörs av följande avsnitt:

 1. Projektledning - du och ditt ledarskap
 2. Projektledning - du och gruppen
 3. Projektplanering


>>
Se hela kursinnehållet i detalj här.


Kurslitteratur

Sensus tillhandahåller kurslitteratur. Litteraturlistan uppdateras ständigt så att den alltid täcker den senaste utvecklingen inom området.


Ledare

Samtliga ledare är verksamma inom området, vilket ger goda förutsättningar för dig att både praktiskt och teoretiskt växa in i yrkesrollen.


Antal deltagare

Antalet deltagare är som regel högst 12 per utbildning.


Betyg och diplom

För att erhålla slutbetyg och diplom krävs minst 70 procents närvaro ett aktivt deltagande och en godkänd projektplan.


Plats

Utbildningen ges på distans, via zoom. (Utbildningen genomförs digitalt med träffar på Zoom.)


Pris

37 900 kronor. Priset avser hela utbildningen exklusive litteratur, inklusive internat.

Detaljerat kursinnehåll


1. Projektledning – du och ditt ledarskap

Den inledande delen syftar till att skapa förståelse för projektledarrollen. Här undersöker du tillsammans med övriga deltagare dina ledaregenskaper, samt utvecklar ett språk för dessa. Detta kommer du att ha nytta av i såväl projektgrupper under utbildningens gång som i ditt arbetsliv.

Innehåll:

 • Ledarstilar – Beteendeprofiler
 • Ledarskapets framgångsfaktorer


2. Projektledning – du och gruppen

En av de största framgångsfaktorerna för lyckade projekt är hur väl projektteamet arbetar tillsammans. Under det här delmomentet lägger vi stort vikt vid förståelsen för relationen mellan gruppdynamiska processer och ledarskap.

Innehåll:

 • Gruppens utveckling
 • Konflikthantering
 • Coaching – att få andra att växa
 • Feedback


3. Projektplanering

Utbildningens alla delmoment utgår från och kan kopplas till ett praktiskt arbete. Du som deltagare kommer att skapa ett eget projekt som du sedan arbetar med under och mellan utbildningstillfällena. Med hjälp av konkreta metoder för att utveckla en projektplans alla väsentliga delar kommer du att ta fram en egen projektplan.

Innehåll:

 • Projektledningens processer
 • Agilt arbetssätt
 • Idéutveckling
 • Projektets SMARTA mål, intressenter och organisation
 • Projektplanering på aktivitetsnivå
 • Projektbudget och kostnadsuppföljning
 • Projektets framgångsfaktorer
 • Uppföljning och utvärdering
 • Projektets avslut
Aktuella utbildningar

Se alla planerade startdatum här

Deltagarröster
En utbildning är dess ledare, deltagare och innehåll. Här bidrog alla delar till en förstklassig mix. Att teorier praktiserades genom hela utbildningen gav oerhört mycket. Att under året få jobba med ett skarpt projekt tillsammans med kamrater från olika sammanhang fördjupar och befäster. Jag kunde inte låta bli att prova delar av utbildningen på min arbetsplats direkt. Då har man träffat rätt.

Anders Sjöling

Konsulent, Svenska kyrkan, Göteborg

Vår verksamhet

Läs mer om Sensus diplomutbildningar

Vi hittade inga berättelser som matchar din sökning

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.