Diplomerad lönespecialist

Som Diplomerad lönespecialist ansvarar du för organisationens operativa lönearbete. Det här är en utbildning som ger dig möjlighet att bredda och fördjupa dina kunskaper inom lön, både teoretiskt och praktiskt.

Mål

Efter genomförd utbildning har du de kunskaper som behövs för att hantera lön, känna till rutiner runt lönehanteringen, kunna tolka och förstå kollektivavtal.

Alla beräkningar görs manuellt, inte i ett lönesystem. Det möjliggör att du efter genomförd utbildning har kunskaper att kunna förklara, genomföra och kontrollera beräkningar.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som vill utveckla dina kunskaper inom lönearbete.

Förkunskaper

För att tillgodogöra dig utbildningen bör du ha gymnasiekompetens eller löneadministratörsutbildning samt minst ett års arbetslivserfarenhet av löne- eller ekonomiadministration.

Innehåll och upplägg

Utbildningen pågår under ca 6 månader och genomförs vanligtvis en heldag varannan vecka vilket gör att du kan studera och arbeta parallellt. Vi eftersträvar små grupper och nära möten (även om vi är på distans) och lägger särskilt vikt vid dialog, diskussion och reflektion. Praktiska övningar blandas med teori och ledaren finns tillgänglig för frågor och ger dig personlig feedback på dina uppgifter. Som bonus får du ett yrkesnätverk som du kan vända dig till under och efter utbildningen.

  • Lagar inom lön
  • Kollektivavtal
  • Arbetstid
  • Skatter, avgifter och förmåner
  • Sjukfrånvaro
  • Semester
  • Ledighet
  • Rapporter extern och internt inom företag
  • Avslut av anställning

Se hela innehållet i detalj här

Kurslitteratur

Vi använder aktuell litteratur som följer den senaste utvecklingen inom området

Ledare

Samtliga ledare är yrkesverksamma och har goda kunskaper om yrkets förutsättningar

Antal deltagare

Vi arbetar med små grupper där det finns gott om utrymme för handledning, feedback och diskussioner.

Betyg och diplom

För att få slutbetyg och bli diplomerad krävs minst 70 % närvaro samt godkänt betyg i tentamina.

Plats

Utbildningen ges på distans.

Pris

39 900 kr, exklusive litteratur.

Aktuella utbildningar

Se alla planerade startdatum här

Deltagarröster
En jättebra utbildning som skickar med det viktigaste vad gäller lönehantering, både praktiskt och teoretiskt. Engagerad lärare med stor kunskap och erfarenhet inom ämnet. Då kursen är väldigt koncentrerad och går fort fram är det en fördel om man har lite förkunskaper kring ekonomi eller lön för att kunna tillgodogöra sig den på bästa sätt. Jag rekommenderar den varmt!

Lina

Lönespecialist, Arqdesign Byggprodukter AB

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.