Hem
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

Diplomerad lönespecialist

Som Diplomerad lönespecialist ansvarar du för organisationens operativa lönearbete. Det här är en utbildning som ger dig möjlighet att bredda och fördjupa dina kunskaper inom lön, både teoretiskt och praktiskt.

Mål

Efter genomförd utbildning har du de kunskaper som behövs för att hantera lön, känna till rutiner runt lönehanteringen, kunna tolka och förstå kollektivavtal.

Alla beräkningar görs manuellt, inte i ett lönesystem. Det möjliggör att du efter genomförd utbildning har kunskaper att kunna förklara, genomföra och kontrollera beräkningar.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som vill utveckla dina kunskaper inom lönearbete.

Förkunskaper

För att tillgodogöra dig utbildningen bör du ha gymnasiekompetens, Sensus löneadministratörsutbildning eller motsvarande.

Innehåll och upplägg

Utbildningen omfattar 80 studietimmar fördelat på 10 dagar (en heldag varannan vecka). Praktiska övningar blandas med teori. Du får hemuppgifter med personlig feedback. Utbildningens upplägg gör att du kan studera och arbeta parallellt.

  • Lagar inom lön
  • Kollektivavtal
  • Arbetstid
  • Skatter, avgifter och förmåner
  • Sjukfrånvaro
  • Semester
  • Ledighet
  • Rapporter extern och internt inom företag
  • Avslut av anställning

Se hela innehållet i detalj här

Kurslitteratur

Vi använder aktuell litteratur som följer den senaste utvecklingen inom området

Ledare

Samtliga ledare är yrkesverksamma och har goda kunskaper om yrkets förutsättningar

Antal deltagare

Vi arbetar med små grupper där det finns gott om utrymme för handledning, feedback och diskussioner.

Betyg och diplom

För att få slutbetyg och bli diplomerad krävs minst 70 % närvaro samt godkänt betyg i tentamina.

Plats

Utbildningen ges i Göteborg, Jönköping, Kalmar, Linköping, Malmö, Stockholm, Uppsala och Växjö.

Pris

37 900 kr, exklusive litteratur.

Aktuella utbildningar

Se alla planerade startdatum här

Deltagarröster
Jag rekommenderar verkligen utbildningen Diplomerad lönespecialist. Kursledaren är väldigt kompetent och har stor erfarenhet av att arbeta som lönekonsult vilket bidrar till hög kvalité på undervisningen och bra diskussioner under lektionerna. Utbildningen gick igenom alla de största områdena inom lön och efter utbildningen känner jag att min förståelse samt kunskap för lönearbetet har ökat vilket lett till att jag utvecklats mycket i mitt dagliga arbete. Man får förutom en bra utbildning även ett fantastiskt bemötande av all personal på Sensus.

Emma Wahlmino

Lönespecialist, Brukartorget AB