Bild: Scandinav bildbyrå

Kursinnehåll

Utbildningen omfattar 80 timmar och genomförs en kväll i veckan alternativt en heldag varannan vecka. Du kan arbeta parallellt under studietiden.

HR i praktiken, 40 timmar

Avsnittet HR i praktiken är det inledande avsnittet i både utbildningen till Diplomerad HR-koordinator och Diplomerad HR-specialist. Det speglar HR-rollen och praktiskt personalarbete i organisationer i dag. Här läggs grunden för fortsättningen av utbildningen, dels genom introduktion och genomgång av studieteknik, dels genom diskussioner om HR-arbete idag och i framtiden. Det senare sker mycket utifrån den miljö och situation deltagarna befinner sig i.

 • HR-rollen
 • Rekrytera rätt
 • Samtalet i centrum
 • Mångfaldens värde och ram
 • Medarbetarutveckling
 • Rätt lön

Arbetsrätt, 40 timmar

Arbetsrätt är en av grundpelarna i HR-arbetet och ägnas här 40 utbildningstimmar. Det är viktigt att förstå vårt arbetsrättsliga system och kunna använda sig av och tillämpa de lagar och föreskrifter som finns. Som beskrivits under avsnittet HR i praktiken har vi valt att integrera avsnittet Arbetsrätt med det förstnämnda.

 • Introduktion till arbetsrätt
 • Parterna på arbetsmarknaden
 • Kollektivavtalets uppbyggnad
 • Arbetsrättslig lagstiftning
 • Att ingå anställningsavtal
 • Introduktion till arbetsmiljö
 • Medbestämmande och förhandlingar
 • Avveckling
 • Omställning