Kursinnehåll

Utbildningen omfattar 80 lärarledda studietimmar fördelat på 10 dagar (en heldag varannan vecka). Utbildningens upplägg gör att du kan studera och arbeta parallellt.

Redovisningens syften och källor

 • Redovisningens grunder
 • Det samhällsekonomiska kretsloppet
 • Redovisningens syften och källor
 • Grundläggande principer
 • Lagar och regler som styr redovisningen
 • Företagets intressenter
 • Balansräkning- och Resultaträkning
 • Eget kapital i AB och Enskild Firma
 • Indelning av företag i Kategorier K1, K2, K3 och K4


Praktiskt bokföringsarbete

 • Löpande bokföring - grundbegrepp
 • Vanliga affärshändelser
 • Kontoplan
 • Praktiskt bokföringsarbete, vad innebär det?
 • Kreditaffärer och sidoordnad bokföring
 • Moms i bokföringen och redovisning av moms
 • Personalkostnader och redovisning av skatt och arbetsgivaravgifter
 • Bokslut i AB enligt K2 regler


Periodiseringar och syftet med dem

 • Anläggningstillgångar och omsättningstillgångar
 • Periodiseringar av anläggningstillgångar och omsättningstillgångar
 • Interimsfordringar
 • Avskrivningar anläggningstillgångar
 • Anläggningsregister
 • Nettometoden och Bruttometoden vid periodisering
 • Kortfristiga och långfristiga fordringar
 • Avdragsgillt eller inte?


Finansiella rapporter och beskattning

 • Avtalsrätt och köprätt
 • Beskattningsrätt
 • Bokslutsdispositioner K2-företag
 • Periodiseringsfonder
 • Bolagets skatt – aktiebolag
 • Finansiella rapporter och nyckeltal
 • Bokslut