Hållbara städer och samhällen

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara

Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, och andelen väntas stiga till 70 procent år 2050. Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden.

Hållbara städer och samhällen

Cirklar, kurser och evenemang

Klimatagendan - Sverige ställer om

Tillsammans med tankesmedjan Global Utmaning har vi tagit fram ett folkbildningspaket om klimatomställning. Målet är att öka kunskapen om klimatkrisen och ge verktyg som leder till handling.

Läs merom "Klimatagendan - Sverige ställer om"
Hållbara städer och samhällen

Metoder och studiematerial

Tyvärr, hittar inget som matchar din sökning

Hållbara städer och samhällen

Projekt och initiativ

Hållbart Helsingborg

En plats i mellanrummet och ett närverk för aktörer som vill samskapa och bidra till en hållbar utveckling i Helsingborg.

Läs mer

Microhub

Microhub är ett projekt som främjar kreativa mikroföretag eller affärer på landsbygden genom utveckling av webbverktyg och hjälpmedel online.

Läs mer

Malmö Tillsammans

Malmö Tillsammans är ett samverkansinitiativ som stöttar initiativ och idéer från Malmöbor och testar samt utvecklar metoder och verktyg för hållbar lokal utveckling. Syftet är att främja en hållbar stadsutveckling genom att arbeta för minskad segregation, ökad sysselsättning, hållbart boende och förnyelse i lokalområdet.

Läs mer
Kontakt

Kom i kontakt med oss

Hela Sverige

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.