Historien om hur PREP skapades

Från USA och till Sverige, från 70-talet till idag. Här får du historien och bakgrunden till PREP-metodens framkomst.

På 1970-talet arbetade professorerna Howard Markman, John Gottman och Clifford Notarius vid Indiana University med att finna orsaker till skilsmässa och äktenskapsproblem.

Vad var skillnaden mellan par som upplevde kriser i sitt förhållande och par utan kriser? Forskarna upptäckte tydliga skillnader i kommunikationens kvalitet. Par med problem visade sig särskilt ha en benägenhet att trappa upp den negativa kommunikationen i en konflikt, medan par utan problem var i stånd att bryta onda cirklar med negativt samspel i ett tidigt skede. Utifrån dessa studier utvecklade forskarna ett första träningsprogram för par.

I en serie processtudier undersökte professor Markman hypotesen att särskilda kommunikationsvariabler, som visade skillnad mellan par med och utan kriser, skulle kunna förutsäga framtida äktenskapsproblem och skilsmässa. Långtidsstudierna visade att kvaliteten på den kommunikation som paren hade innan de gifte sig och innan krisen utvecklade sig var det som tydligast varslade om eventuell framtida kris.

Detta var bakgrunden till att Markman tillsammans med flera forskarkollegor, bland andra Frank Floyd, Scott Stanley och Susan Blumberg, började utveckla ett interventionsprogram baserat på empirisk forskning, ett program som skulle förebygga kriser och skilsmässor. Programmet kallades PREP – Prevention and Relationship Enhancement Program, och syftet var att lära par färdigheter som ökar möjligheterna till ett varaktigt lyckligt förhållande.

I Sverige har Svenska Kyrkans Centrum för familjerelationsfrågor vid Ersta Diakonisällskap drivit PREP-arbete 1999-2005, och sedan 2005 är Sensus studieförbund ny huvudman för PREP i Sverige. Totalt har uppskattningsvis 400 par deltagit i PREP-kurser och det finns cirka 250 utbildade PREP-ledare. Utvärderingarna av de kurser som hittills hållits uppvisar genomgående positiva resultat. De flesta deltagare är mycket nöjda med utbildningen i PREP.

I rapporten ”Nya verktyg för föräldrar” framhåller Statens folkhälsoinstitut vikten av att försöka förebygga konflikter mellan föräldrar, menar att förebyggande relationsutbildning förefaller kunna reducera förekomsten av sådana konflikter och förespråkar PREP som relationsstärkande metod. Folkhälsoinstitutet rekommenderar mödrahälsovården att pröva användning av PREP och staten att stödja forskning av förebyggande relationsutbildning.

En första svensk forskningsstudie gjordes 2004-2008 i Mora. Familjecentrum i Mora och Kommunernas familjerådgivning samarbetade i ett projekt där alla i Mora kommun som var gravida eller hade barn upp till 5,5 år erbjöds att gå PREP-kurs. Utvärderingen är en implementerings- och effektstudie och omfattar frågor om separationsfrekvens, äktenskapskvalitet, föräldrastress och engagemang i barnet, depression och våld. Det ingår också frågor kring föräldrarnas egen uppfattning om vilken roll PREP-kursen spelat i deras relation. Studien genomfördes i samarbete med forskaren Anna Sarkadi och Uppsala Universitet.