Samarbeta med oss

Basen i vår verksamhet är studiecirkeln, en grupp människor som utifrån sina behov och intressen söker kunskap tillsammans. Det handlar om samarbete och utveckling genom möten med andra. Det är en deltagarstyrd verksamhet som bygger på frihet och frivillighet.

De flesta samarbeten sker genom studiecirkel

Såhär fungerar en studiecirkel: 

  1. Vi skriver tillsammans en plan över vad ni vill åstadkomma och hur Sensus kan stötta. Det kan handla om det rent musikaliska/konstnärliga men också t ex att bli bättre på turnébokning, musikutgivning eller egentligen vad som helst. 
  2. En gruppmedlem introduceras som cirkelledare via sensus.se/ledarintro
  3. Ledaren fyller i gruppens schema av rep/sammankomster via e-tjanst.sensus.se
  4. Sensus stöttar er på det sätt vi kommit överens om i planen. Det kan handla om speltillfällen, turnéstöd, utrustning, replokal, inspelning osv. Det kan också handla om att ni får ett antal samtal med någon ni ser upp till i musikbranschen. Ni kan delta i Sensus olika föreläsningar, kurser, workshops osv.

Sensus musikverksamhet

Vår musikverksamhet skapas i samarbete med musikgrupper, band, föreningar, studiokollektiv, körer och ensembler, föreningar, arrangörer och intresseorganisationer.

Vi finns också till för dig som ännu inte hittat ditt sammanhang. Steget in i folkbildningen kan vara som deltagare i en musikkurs, plats i en musikproduktions-studio, DJ-repa eller som besökare på något av våra många publika evenemang – för att på sikt träffa nya människor och då kunna starta din första studiecirkel i grupp.

Ansök till något av våra koncept eller kontakta din närmaste Sensus medarbetare så hjälper vi dig att hitta just ditt sammanhang.

Starta cirkel

Vill du, dina vänner eller din förening lära er något nytt tillsammans? Det kan ni göra genom att starta en studiecirkel. Sensus finns med hela vägen som stöd och kan hjälpa er i det ni vill åstadkomma.

Starta studiecirkel
Röster från verksamheten
Sensus gör ett oerhört viktigt jobb i att stödja återväxten av ny musik och ger oss möjligheter att spela, växa, lära av varandra och få stöd på den snåriga vägen vidare i musikbranschdjungeln. Vårt samarbete med Sensus har inneburit ovärderligt stöd med bl.a. gig-möjligheter, handfasta råd och tips från vår kontaktperson på Sensus samt de branschpersoner vi fått träffa genom Sensus.

Lovi Did This

Ta kontakt

Vi som jobbar med musik

Hela Sverige

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.