Samarbeta med oss

Basen i vår verksamhet är studiecirkeln, en grupp människor som utifrån sina behov och intressen söker kunskap tillsammans. Det handlar om samarbete och utveckling genom möten med andra. Det är en deltagarstyrd verksamhet som bygger på frihet och frivillighet.

Vår musikverksamhet består till störst del av musikgrupper, band, föreningar, studiokollektiv, körer och ensembler som har studiecirklar i samarbete med oss. Gruppen lägger upp en plan för sitt lärande och utveckling tillsammans med Sensus. Gruppen träffas och repar, samtalar om sitt lärande och vad de vill åstadkomma tillsammans. Dessa träffar, möten och repetitioner rapporteras till Sensus och utgör, ihop med arbetsplanen, grunden för vårt samarbete.

Genom att samarbeta med oss får ni tillgång till Sensus nätverk och stöd. Vi som arbetar med musikverksamheten på Sensus har en bred kompetens, erfarenhet och kontaktnät inom musikområdet.

Vår verksamhet riktar sig även till dig som ännu inte hittat ditt sammanhang. Steget in i folkbildningen kan vara som deltagare i en musikkurs, plats i en musikproduktions-studio, DJ-repa eller som besökare på något av våra många publika evenemang – för att på sikt träffa nya människor och då kunna starta din första studiecirkel i grupp. Tveka inte att kontakta din närmaste Sensus medarbetare så hjälper vi dig att hitta just ditt sammanhang.

Är ni redan en grupp som vill starta en studiecirkel hos oss så gå in på denna sajt: Starta Cirkel

Vi kan även erbjuda föreningsutveckling för er som exempelvis vill starta en arrangörsförening i samarbete med oss.

Samarbeta med Sensus

De flesta samarbeten sker genom studiecirkel

Såhär fungerar en studiecirkel: 

1. Vi skriver tillsammans en plan över vad ni vill åstadkomma och hur Sensus kan stötta. Det kan handla om det rent musikaliska/konstnärliga men också t ex att bli bättre på turnébokning, musikutgivning eller egentligen vad som helst. 
2. En gruppmedlem introduceras som cirkelledare via sensus.se/ledarintro
3. Ledaren fyller i gruppens schema av rep/sammankomster via e-tjanst.sensus.se
4. Sensus stöttar er på det sätt vi kommit överens om i planen. Det kan handla om speltillfällen, turnéstöd, utrustning, replokal, inspelning osv. Det kan också handla om att ni får ett antal samtal med någon ni ser upp till i musikbranschen. Ni kan delta i Sensus olika föreläsningar, kurser, workshops osv.