Crippas Café

Sensus och Crippas Café samarbetar kring livemusiken på kaféet för att tillsammans skapa en levande musikscen och mötesplats.

Crippas Café bedriver café- och barverksamhet i centrala Majorna på Kusttorget. Idén är att scenen och väggarna skall kunna brukas av musiker och konstnärer för att skapa en levande musikscen och mötesplats i Göteborg.

Alla genres är välkomna, men pga scenens storlek premieras nedskalade och akustiska grupper. Crippas står för anläggning och teknik.

Gör en intresseanmälan här där ni beskriver vilka ni är och vad ni vill göra.

Crippas Café