Bild: Torsten Sundberg

Sjung i kyrkan – Körfester

Konserter, seminarier, workshops, gudstjänster och massor av sång – välkommen! Vuxen- ungdoms- och barnkörfester samlar hundratals körsångare varje år. Körfesterna är ett samarbete mellan Sveriges Kyrkosångsförbund, Sensus och lokala församlingar i Svenska kyrkan. Här hittar du alla aktuella körfester.

Fakta

Sedan 1927 har Sveriges Kyrkosångsförbund arrangerat sångarfester för körsångare i Svenska kyrkan. Körfesterna arrangeras i samarbete med Sensus och lokala församlingar i Svenska kyrkan. Sveriges Kyrkosångsförbund är Sveriges största körförbund för barn, unga och vuxna. Körförbundet stödjer kyrkans körer, bland annat genom att anordna riksomfattande körfester och kurser.

Läs mer: Sveriges kyrkosångsförbund

Kontakt

För frågor om specifika körfester, se respektive sida ovan.

För allmänna frågor:
Marita Sköldberg, projektledare, Sveriges Kyrkosångsförbund
E-post: marita@sjungikyrkan.nu
Telefon: 070-2122166

Lisa Carr, verksamhetsutvecklare, Sensus studieförbund
E-post: lisa.carr@sensus.se
Telefon: 070-551 82 78