Sjung i kyrkan – Körfester

Konserter, seminarier, workshops, gudstjänster och massor av sång i goda vänners lag – välkommen! Vuxen- ungdoms- och barnkörfester samlar hundratals körsångare varje år. Körfesterna är ett samarbete mellan Sveriges Kyrkosångsförbund, Sensus och lokala församlingar i Svenska kyrkan. Här hittar du alla aktuella körfester.

Ungdomskörfest Jönköping 8-10 oktober 2021

Välkommen till Jönköping 8–10 oktober 2021! Vi samlar ungdomskörsångare från hela landet och sjunger tillsammans i stor kör. Det blir konserter, gudstjänster, repetitioner, workshops, festmiddag med öppen scen med mera.

Läs mer

Barnkörfest Linköping 16-17 oktober 2021

På grund av Coronapandemin är Barnkörfesten i Linköping, som skulle äga rum 2020, flyttad till 2021.

Läs mer

Vuxenkörfest Halmstad 2021 flyttar till 2023

Det blir inga vuxenkörfester under 2021. Sveriges Kyrkosångsförbunds förbundsstyrelse har fattat beslutet att ställa in dessa körfester på grund av osäkerheterna kring pandemin. Motsvarande körfester kommer i stället att äga rum 2023. Preliminärt datum för Halmstad är Kristi himmelsfärdshelgen 19–21 maj. Inspelningen av repertoaren för ScorX är i full gång, och styckena kommer efterhand att läggas ut där.

Läs mer

Vuxenkörfest Umeå 2021 flyttar till 2023

Det blir inga vuxenkörfester under 2021. Sveriges Kyrkosångsförbunds förbundsstyrelse har fattat beslutet att ställa in dessa körfester på grund av osäkerheterna kring pandemin. Motsvarande körfester kommer i stället att äga rum 2023. Preliminärt datum för Umeå är 16–18 juni. Inspelningen av repertoaren för ScorX är i full gång, och styckena kommer efterhand att läggas ut där.

Läs mer

Nordisk kyrkosångsfest i Visby 25-29 maj 2022

Just nu planeras Nordisk kyrkosångsfest i Visby 2022. Se arrangemangets egen hemsida för mer information.

Läs mer

Fakta

Sedan 1927 har Sveriges Kyrkosångsförbund arrangerat sångarfester för körsångare i Svenska kyrkan. Körfesterna arrangeras i samarbete med Sensus och lokala församlingar i Svenska kyrkan.

Sveriges Kyrkosångsförbund är Sveriges största körförbund för barn, unga och vuxna. Körförbundet stödjer kyrkans körer, bland annat genom att anordna riksomfattande körfester och kurser.

Läs mer: Sveriges kyrkosångsförbund

Kontakt


För frågor om specifika körfester, se respektive sida ovan.

För allmänna frågor:
Marita Sköldberg, projektledare, Sveriges Kyrkosångsförbund
E-post: marita@sjungikyrkan.nu
Telefon: 070-2122166

Lisa Carr, verksamhetsutvecklare, Sensus studieförbund
E-post: lisa.carr@sensus.se
Telefon: 070-551 82 78