Sjung i kyrkan – Körfester

Konserter, seminarier, workshops, gudstjänster och massor av sång i goda vänners lag – välkommen! Vuxen- ungdoms- och barnkörfester samlar hundratals körsångare varje år. Körfesterna är ett samarbete mellan Sveriges Kyrkosångsförbund, Sensus och lokala församlingar i Svenska kyrkan. Här hittar du alla aktuella körfester.

Barnkörfest Linköping 17-18 oktober 2020

På grund av Coronapandemin är Barnkörfesten i Linköping framflyttad. Nytt datum kommer inom kort.

Läs mer

Vuxenkörfest Halmstad 14-16 maj 2021

Välkommen till Vuxenkörfest 2021 i Halmstad. Anmälan öppnar 1 december, men redan nu kan du läsa om programmet.

Läs mer

Vuxenkörfest Umeå 18-20 juni 2021

Välkommen till Vuxenkörfest 2021 i Umeå. Anmälan öppnar 11 januari 2021, men redan nu kan du läsa om programmet.

Läs mer

Ungdomskörfest Jönköping 8-10 oktober 2021

Ungdomskörfesten är under planering och information kommer att finnas här så fort vi vet mer.

Nordisk kyrkosångsfest i Visby 25-29 maj 2022

Just nu planeras Nordisk kyrkosångsfest i Visby 2022. Se arrangemangets egen hemsida för mer information.

Läs mer

Fakta

Sedan 1927 har Sveriges Kyrkosångsförbund arrangerat sångarfester för körsångare i Svenska kyrkan. Körfesterna arrangeras i samarbete med Sensus och lokala församlingar i Svenska kyrkan.

Sveriges Kyrkosångsförbund är Sveriges största körförbund för barn, unga och vuxna. Körförbundet stödjer kyrkans körer, bland annat genom att anordna riksomfattande körfester och kurser.

Läs mer: Sveriges kyrkosångsförbund

Kontakt


För frågor om specifika körfester, se respektive sida ovan.

För allmänna frågor:
Marita Sköldberg, projektledare, Sveriges Kyrkosångsförbund
E-post: marita@sjungikyrkan.nu
Telefon: 070-2122166

Lisa Carr, verksamhetsutvecklare, Sensus studieförbund
E-post: lisa.carr@sensus.se
Telefon: 070-551 82 78