Bild: Peter Knutson

Katharina Persson, processledare i Stockholm

Processledare och utbildare med stor erfarenhet av olika uppdrag inom idéburen sektor. Bland annat med fokus på rättighetsfrågor, vuxnas lärande, ledarskap, grupputveckling och lärande i det digitala rummet.

Om Katharina

Jag arbetar gärna med grupputveckling, föreningsutveckling, styrelseutveckling samt medarbetarskaps- och ledarskapsfrågor. Jag har ett speciellt intresse för lärande i rörelse och har lett flera processer kring grupputveckling och ledarskap i vandrande format.

Jag är intresserad och har erfarenhet av ledarskap på distans och av hur vi skapar nära samarbete, delaktighet och lärande när vi möts i det digitala rummet. Jag leder även utbildningar i processledning.

Referens
Katharina är en dynamisk processledare, som utstrålar trygghet och engagemang. I sina uppdrag för Kristna Fredsrörelsen har Katharina varit resultatinriktad, strukturerad och med sin förmåga att se både process, grupp och deltagare, skapat goda förutsättningar för lärande och utveckling. Katharina har en gedigen erfarenhet från folkbildning och att leda processer i idéburna organisationer, det märks!

Kari Berg

Verksamhetssamordnare på Kristna Fredsrörelsen

Kontakt

Kom i kontakt med Katharina

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.