Vi skyddar dina personuppgifter

Det är viktigt för oss på Sensus studieförbund att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter och därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara uppgifter om dig som namn, kontaktuppgifter och personnummer men även information om deltagande i verksamhet eller köphistorik.

Hur får vi dina personuppgifter?

Du kan komma att ge oss information om dig själv när du deltar i en studiecirkel, ett kulturprogram eller en kurs. Det kan också ske när du anmäler dig till ett arrangemang via vår webbplats eller via någon av våra medlemsorganisationer och samarbetspartners. Om du utför ett uppdrag för vår räkning som föreläsare, artist eller ledare så hanterar vi också dina personuppgifter.

Varför hanterar vi personuppgifter?

Informationen du ger oss är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande eller för att kunna delta i den verksamhet vi arrangerar. Vi kan också använda den för att ge relevant information om vår verksamhet eller genomföra kursutvärderingar och deltagarundersökningar.

Dataskyddslagen ger dig rättigheter

Den nya dataskyddslagen innebär att du som är deltagare eller ledare i Sensus verksamhet har ett antal rättigheter. Du har bland annat rätt att beställa hem ett registerutdrag med dina personuppgifter. Du har även rätt att få korrigera felaktig information om dig själv och rätt att bli raderad. Om du inte vill ha fler utskick från Sensus så kan du avsluta din prenumeration.

Vi skyddar dina personuppgifter

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, hanterar dem med varsamhet samt sparar inte uppgifter längre än vad som krävs för att fullfölja vårt avtal gentemot dig eller för att följa de lagar som finns.

Information till medlemsorganisationer och samarbetsparter

Läs om hur vi hanterar personuppgifter i ett samarbete mellan våra medlemsorganisationer och samarbetsparter.

Tryggare hantering av personuppgifter

Information till våra cirkelledare

Här har vi sammanställt några vanliga frågor och svar om närvarolistan och Sensus hantering av personuppgifter.

Närvarolistan och dataskyddslagen