Bild: Medis 5

Bland kakor och moln

Projektet handlar om att genom IT-kurser lära ut digitala tjänster och förebygga socialt utanförskap med de möjligheter som tekniken bjuder för seniora personer med intellektuella eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi vill öka den digitala kompetensen och därmed minska det digitala utanförskapet för äldre personer med intellektuella eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Bland kakor och moln är ett Arvsfondenprojekt som drivs av Sensus i Stockholm.

Den här gruppen är en särskilt utsatt grupp i samhället. Deras rätt till Daglig verksamhet upphör vid 67 års ålder. Då hamnar dessa personer hemma, ofta utan sociala sammanhang, aktiviteter eller nätverk. Projektet ökar dessa personers delaktighet, stärker deras demokratiska rättigheter och möjliggör ett rikare socialt liv.

Äldre personer med intellektuella eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar boende i Stockholms län ska genom projektet få lära sig att använda digitala hjälpmedel som stöd i vardagen, till exempel Bank-ID, betala räkningar och boka tid i vården. Förutom ökade digitala kunskaper ska deltagarna även få tillgång till viktiga sociala funktioner, kulturaktiviteter, träffa nya vänner, få kunskaper i hur man surfar säkert med mera. Ambitionen är att öka målgruppens delaktighet i samhället, stärka deras demokratiska rättigheter och ge målgruppen ett mer innehållsrikt socialt liv som stärker deras självkänsla.

Underprojektår 1 och 2 var Medborgarskolan i  Stockholm huvudman. Avslutande projektår 3 drivs självständigt av Sensus Studieförbund i Stockholm som även är ny huvudman under 2022.

Vi har en kostnadsfri och rolig kurs i hur man surfar på webben och andra roliga saker. Vi kommer ut till er dagliga verksamhet och håller kurser för små grupper. Personal är också välkomna att delta. Hör av er till Anders för att veta mera och boka en kurs.

Projektet genomförs med finansiering av Arvsfonden


Projektledare:
Anders Romare
anders.romare@sensus.se

Här delar vi ut Ipads till personer som sitter hemma under corona-karantän

Läs mer
Bland kakor och moln

Projektet görs i samarbete med: