Om region Skåne-Blekinge

Här hittar du information om vår styrelse, verksamhetsberättelse, årsredovisning och regionens fakturerings- och organisationsuppgifter.

Organisering

Region Skåne-Blekinge är organiserade i fem hemgrupper:

  • Livsfrågor, hela människan
  • Demokrati och rättigheter
  • Hållbarhet
  • Idé, organisering, ledarskap
  • Resurs och stöd

Regionstyrelse

Reino Fridh, ordförande
Eva Hall, vice ordförande
Birthe Wallin
Helena Tengstrand
Heléne Wilkens, personalrepresentant
Kristin Lindberg
Mats Hansson
Sabina Dethorey
Stefan Ekblad
Sven Holmberg
Tomas Andersson

Regionchef

Mikael Sandgren

Faktureringsadress

Sensus Skåne-Blekinge
PUN0700
FE 601
107 76 Stockholm

Organisationsnummer: 897000-3599

Fakturor kan även mejlas som PDF till faktura@sensus.se.

Filmer och dokument

Ladda ned verksamhetsberättelser