Om region Skåne-Blekinge

Här hittar du information om vår styrelse, årsrapport, årsredovisning och regionens fakturerings- och organisationsuppgifter.

Organisering

Region Skåne-Blekinge är organiserade i fem hemgrupper:

  • Livsfrågor, hela människan
  • Demokrati och rättigheter
  • Hållbarhet
  • Idé, organisering, ledarskap
  • Arbetsliv
  • Resurs och stöd

Interim regionstyrelse

Sensus förbundsstyrelse utgör tillfälligt interim regionstyrelse. Läs här för mer information.

Kerstin Kyhlberg Engvall (ordförande)
Patrik Schröder
Anders Johansson
Ann-Marie Ericson
Fredrik Mandelin
Hannah Kroksson
Elisabeth Falkemo
Gunnar Persson
Jakob Schwarz
Shaimaa Abdelhady
Sofia Östling
Magnus Pejlert, arbetstagarrepresentant

Interim regionchef

Birgitta Sundström

Faktureringsadress

Sensus Skåne-Blekinge
PUN0700
FE 601
107 76 Stockholm

E-post: faktura@sensus.se (pdf)
GLN: 7368450005574 (e-faktura)

Organisationsnummer: 845000-5577