Om region Skåne-Blekinge

Här hittar du information om vår styrelse, verksamhetsberättelse, årsredovisning och regionens fakturerings- och organisationsuppgifter.

Organisering

Region Skåne-Blekinge är organiserade i fem hemgrupper:

  • Livsfrågor, hela människan
  • Demokrati och rättigheter
  • Hållbarhet
  • Idé, organisering, ledarskap
  • Arbetsliv
  • Resurs och stöd

Regionstyrelse

Reino Fridh, ordförande
Tomas Andersson, vice ordförande
Bo Polsten
Carita Ibarra
Jens Sjölander
Moataz Hadher
Robin Nord
Sabina Dethorey
Sofia Östling
Sven Holmberg
Thomas Eriksson
Vesna Sinobad
Heléne Wilkens, personalrepresentant

Regionchef

Mikael Sandgren

Faktureringsadress

Sensus Skåne-Blekinge
PUN0700
FE 601
107 76 Stockholm

E-post: faktura@sensus.se (pdf)
GLN: 7368450005574 (e-faktura)

Organisationsnummer: 845000-5577

Dokument

Ladda ned verksamhetsberättelser och strategidokument