Om region Skåne-Blekinge

Här hittar du information om vår styrelse, årsrapport, årsredovisning och regionens fakturerings- och organisationsuppgifter.

Organisering

Region Skåne-Blekinge är organiserade i fem hemgrupper:

  • Livsfrågor, hela människan
  • Demokrati och rättigheter
  • Hållbarhet
  • Idé, organisering, ledarskap
  • Arbetsliv
  • Resurs och stöd

Interim regionstyrelse


Rickard Bonnevier (ordförande)

Katarina Byström (vice ordförande)

Patrik Schröder

Hannah Kroksson

Britt-Marie Eriksson

Monica Andersson

Jens Sjölander

Heléne Wilkens (personalrepresentant)

Interim regionchef

Rafael Martinez

Faktureringsadress

Sensus Skåne-Blekinge
PUN0700
FE 601
107 76 Stockholm

E-post: faktura@sensus.se (pdf)
GLN: 7368450005574 (e-faktura)

Organisationsnummer: 845000-5577

Sensus Skåne Blekinge

Ta del av årsrapporter och strategidokument