Unikt projekt rustar ukrainska medborgare för arbetsmarknaden

25 juni, 2024

Mellan oktober 2023 fram till december 2024 erbjuder Sensus digitala kurser i svenska och yrkessvenska för ukrainska medborgare redo att möta den svenska arbetsmarknaden. "Med det här projektet vill vi skapa en verklig skillnad för både individer och samhället i stort", säger Simon Miderfjäll, projektledare på Sensus.

– Det finns tusentals ukrainska flyktingar i Sverige, utspridda över många orter och kommuner. De digitala kurserna som vi erbjuder är en perfekt lösning för dem som bor i mindre kommuner eller av olika skäl inte kan delta fysiskt, säger Simon Miderfjäll, projektledare på Sensus.

Projektet "Sensus for Ukraina" finansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och riktar sig till ukrainska medborgare som omfattas av massflyktsdirektivet och är minst 18 år gamla. Projektet ägs av Sensus regioner Norrland och Sensus Östra Götaland gemensamt.

– Med "Sensus för Ukraina" vill vi skapa en verklig skillnad för både individer och samhället i stort. Projektet är ett helt nytt sätt för oss att arbeta vilket känns spännande. Här kombinerarar vi utbildning, integration och arbetsmarknadsförberedelse för en målgrupp som flera gånger signalerat att det är svårt att ta sig in i det svenska samhället, säger Simon.

Kostnadsfria kurser för en bättre framtid

Initiativet erbjuder flera kostnadsfria digitala kurser och studiecirklar, från nybörjarsvenska till mer avancerade kurser, samt introduktionskurser i yrkessvenska inom olika branscher. Bland annat vård och omsorg, hotell, restaurang och städning. Detta ger deltagarna en solid grund för att snabbt kunna börja arbeta.

Med introduktionskurser i yrkessvenska vill vi ge deltagarna en inblick i olika yrken och förbereda dem för arbetsmarknaden.

– Vi har valt yrkeskategorierna noggrant baserat på arbetsmarknadens behov, förklarar Marie Innab, verksamhetsutvecklare på Sensus.

Projektet inkluderar även föreläsningar om olika aktuella samhällsfrågor samt digitala träffar där deltagarna kan möta Sensus personal och få möjlighet att "träffa en svensk" och praktiskt öva på svenska språket. Ett koncept som fått namnet "Snacka med Sensus".

Läs mer om våra kurser på Sensus for Ukraina.