Bild: Foto av Tova: Alfred Bellander/Svenska Kyrkans Unga

Webinarium om kyrkovalets hur och varför

19 augusti, 2021
  • Livsfrågor
  • Demokrati och rättigheter

Den 6-19 september i år går delar av Sverige till val. Det är dags för kyrkoval och alla medlemmar i Svenska kyrkan som har fyllt 16 år är välkomna att rösta och därmed vara med och påverka Svenska kyrkans utveckling och framtid.

Enligt färska undersökningar från Sifo har intresset för att vara med och påverka dessvärre sjunkit sedan förra kyrkovalet, och särskilt många unga uttrycker sitt ointresse.


Tillsammans med Svenska kyrkans unga gör nu Sensus därför en satsning för att få fler, inte minst unga, att använda sin röst och värna sina demokratiska rättigheter i detta val.

Genom ökad kunskap och förståelse för vad ens egen röst faktiskt kan betyda i detta val hoppas vi att fler vill engagera sig och påverka Svenska kyrkans framtid.

Välkomna till ett folkbildande webinarium om kyrkovalets hur och varför!

Anmäl dig här

Använd din röst! Kyrkoval 2021

Läs mer om kyrkovalet

Kyrkovalet - demokrati i kyrkan