Våldsutsatta hbtqi-personer – hatrelaterade trauman

12 april, 2019
  • Samtal om livet
  • Demokrati och rättigheter

Många hbtqi-personer bär på trauman som hindrar dem från att söka hjälp och stöd från samhället. För att möta personer med hatrelaterade trauman behöver skolan, socialtjänsten, kriminalvården och andra samhällsfunktioner särskild kompetens kring sambandet mellan psykisk ohälsa och minoritetsförtryck. Detta menar psykoterapeuten och pionjären Anneli Svensson.

Torsdagen den 25 april kommer hon till Umeå för att föreläsa om psykisk ohälsa bland våldsutsatta hbtqi-personer. Med föreläsningen vill hon öka kompetensen kring sambandet mellan psykisk ohälsa och minoritetsförtryck. Föreläsningen bygger på hennes arbete med våldsutsatta minoritetsgrupper inom skolvärlden, kriminalvården, socialtjänsten, RFSL och i sin egen praktik.

Konsekvenserna av diskriminering är många. Det handlar om att inte få tillgång till likvärdiga livsvillkor, till exempel en likvärdig skolgång, ett arbete eller en bostad. Men diskriminering bidrar också till ohälsa och de som drabbas betalar ett högt pris.

– Det är dags att vi börjar prata om diskriminering som ett folkhälsoproblem nu. Diskriminering bidrar till försämrad livskvalité och påverkar vad människor vågar drömma och hoppas om i livet. Ett aktivt arbete mot diskriminering kan både förändra och rädda liv, säger Jenny Saba Persson, verksamhetsledare på Rättighetscentrum Västerbotten.

Föreläsningen är en del av Ojämlikhetens pris – en föreläsningsserie om ohälsa som en konsekvens av diskriminering. Föreläsningarna arrangeras av Rättighetscentrum Västerbotten, Sensus och Region Västerbotten. Rättighetscentrum Västerbotten är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering i Västerbotten.

Välkommen på lunchföreläsningen Våldsutsatta hbtqi-personer – hatrelaterade trauman, torsdagen 25 april kl 11.30 - 13.00, Landstingshuset, Landstingsfullmäktige, Umeå.

Kontakt
jenny.saba.persson@sensus.se, Tel 070 36 63 766
moises.lofroth@sensus.se, Tel 070 27 12 411

Rättighetscentrum Västerbotten – För lika rättigheter mot diskriminering
Rättighetscentrum Västerbotten en antidiskrimineringsbyrå som drivs av Sensus studieförbund. Vi arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Vad gör vi?
- Kostnadsfri juridisk rådgivning till personer som upplever sig diskriminerade
- Utbildning i aktuell diskrimineringslagstiftning och likabehandlingsfrågor
- Opinionsbildande insatser och arrangemang 

rattighetscentrumvb.se
facebook.com/RattighetscentrumVasterbotten/

Relaterade länkar