Utökad finansiering till studieförbunden i Oskarshamn

20 december, 2023
  • Musik – Band och artister

Bildningsnämnden i Oskarshamns kommun har beslutat om att betala ut ett extra stöd till alla studieförbund som är verksamma i kommunen. Anledningen är de kraftiga neddragningar av anslagen till studieförbunden som regeringen genomför med start från nästa år.

– Beskedet gjorde mig både glad och stolt. Stolt över min kommun som står upp för folkbildningen och stolt över det arbete vi gör som syns och gör skillnad för människor, säger Erik Nilsson, verksamhetsutvecklare på Sensus i Oskarshamn.

Syftet med tillskottet på 1 839 000 kronor är att ge möjlighet till de aktiva studieförbunden i kommunen att kunna bibehålla nuvarande nivå på verksamhet under de kommande tre åren.

– Detta är verkligen en välkommen julklapp. Vi är så tacksamma för möjligheten att fortsätta med våra verksamheter i Oskarshamn. Förhoppningsvis inspirerar det kommunpolitiker i fler kommuner att ta liknande beslut, säger Johan Wåhlin, regionchef NBV Sydost tillsammans med Jonas Gerhardsson, Ombudsman ABF Kalmar län.

Sensus en stor motor för musikscenen i staden

I Oskarshamn driver Sensus ett musikhus med elva replokaler samt centrala 491 Studios där det finns inspelningsstudios, kurslokaler och en POD-studio. Förutom det extra stöd som kommer att delas ut inom kort, skjuter kommunen ytterligare till 600 000 kronor i ett så kallat idéburet offentligt partnerskap, IOP, där Sensus ska skapa förutsättningar för musikscener i kommunen. Sedan drygt ett halvår tillbaka finansierar Oskarshamns kommun även IOP:en ”Fokus Tjejer” som drivs i Sensus regi, ett musikprojekt som riktar sig mot tjejer i åldrarna 13-19 år.

– Vi har en stor musik- och dansverksamhet i kommunen där vi möjliggör för band och grupper att utvecklas. Både genom vårt musikhus och i våra inspelningsstudios. Vi är även en viktig motor för många av de kulturarrangemang som genomförs i kommunen. Nu kommer vi kunna skapa och möjliggöra ännu fler kulturupplevelser, säger Erik.

På scen i Oskarshamn

Oskarshamn möjliggör för ett levande kulturliv

Regeringens besked tidigare i höstas att det statliga anslaget till studieförbunden sänks från nästa år har skapat stor oro. Var tredje krona försvinner och det kommer att innebära färre studiecirklar, kulturevenemang och möten.

– Neddragningarna kommer innebära att vi tvingas välja bort kommuner och orter där vi finns idag och istället fokusera på de kommuner som fortsatt ger ett starkt stöd till oss som studieförbund. Vi ser redan idag att det är i de kommuner där vi har ett nära och tät samarbete, till exempel med Kultur- och Fritidsförvaltningen, som vi har stor och väl fungerande verksamhet. Här går verkligen Oskarshamn i bräschen. Dels genom ett starkt grundbidrag, men även genom nya finansieringsformer som IOP, säger Alexander Vibeck, enhetschef Sensus Östra Götaland.

– Varje krona som satsas på folkbildning, på att få mötas och lära nytt, kommer att resultera i att fler människor får möjlighet att lära nytt, möta andra människor och hitta ett sammanhang. Studieförbundens verksamheter skapar meningsfullhet och fungerar som skyddsfaktorer mot missbruk, ensamhet, psykisk ohälsa eller rekrytering till de kriminella gängen, fortsätter han.

Föreningslivet viktigt för kommunen

Bakom förslaget ligger majoritetspartierna i Oskarshamns kommun – Socialdemokraterna och Moderaterna.

– Det känns bra att vi kan göra satsningar riktade mot föreningslivet i vår kommun. Föreningslivet bidrar till aktiviteter i kommunen och gör oss till en attraktivare kommun. Studieförbunden som här får ett extrastöd för att möta en tuffare ekonomisk situation är en infrastruktur för andra föreningar. Genom att stödja studieförbunden så stödjer vi andra föreningar, säger Anton Sejnehed (S), ordförande i bildningsnämnden i en intervju med Oskarshamns-Nytt.

Finansieringen möjliggörs via bildningsnämndens budget för oförutsedda kostnader. Nämndens buffert utökades i höstas i och med det elstöd som de tilldelades.