Bild: Kirsten Alm. På bilden ses Anna Sköld, Ulla Heinstedt, Martin Riessen.

Thank you for the music!

13 januari, 2023
  • Musik – Körsång

Avtackning för tre styrelsemedlemmar som bestämt sig för att sluta i styrelsen för Kyrkosångsförbundet i Linköpings stift.

Måndag den 9 januari möttes den nya styrelsen för Kyrkosångsförbundet i Linköpings stift.

Vid mötet på stiftskansliet avtackades tre styrelseledamöter som efter många års engagemang har bestämt sig att sluta, nämligen Anna Sköld, kantor i Västra Husby/Östra Ryds församling, Ulla Heinstedt, Sensus studieförbund och Martin Riessen, organist i Östra Vikbolandets pastorat.

Även förbundsdirigenten Lars Beckman har avslutat sitt uppdrag men han befinner sig numera på sin nya tjänst i Gustafskyrkan i Köpenhamn. Han avslutade sin tid som förbundsdirigent med att dirigera Mozarts Requiem 12 och 13 november i Åtvidaberg respektive Vadstena.

Kyrkosångsförbundet tackar dem alla för de fantastiska insatser de gjort under sin tid i styrelsen.