Temakväll och studiecirklar om suicid

9 oktober, 2019
  • Friskvård och hälsa
  • Samtal om livet

Suicid är en fråga som berör väldigt många men som ofta skapar osäkerhet och oro. Torsdag den 10 oktober bjuder Svenska kyrkan, Sensus, Uddevalla kommun och SPES (SuicidPrevention och Efterlevares Stöd) in till en temakväll i Uddevalla kyrka. En förhoppning är att kvällen ska bli till stöd och hjälp för dem som har funderingar kring självmord, själv är efterlevare eller vill ha mer kunskap om ämnet.

Ett liv värt att leva – temakväll om suicid

Under kvällen varvas musik med korta föreläsningar och samtal. Medverkande är bland andra författare Ulrika Jannert Kallenberg och Thomas Lövgren (SPES). Mats Björving, Carl Bäckersten, Karin Björving och Daniel Petrén framför musik av Avicii. Roger Myrehag och Janne Gustavsson (Rootfrukt) framför en nyskriven sång. Efter scenprogrammet finns medarbetare från arrangörerna på plats för samtal, mingel och fika. Under kvällen finns utställning av Ylvas Art.

Kontakt/Mer information: Daniel Petrén, Sensus. daniel.petren@sensus.se 0702770639

Läsa för livet – studiecirklar för dig som efterlevare vid suicid

I slutet på oktober bjuder Sensus in till studiecirklar för efterlevare vid suicid i Ljungskile och i Uddevalla. Denna studiecirkel använder det biblioterapeutiska arbetssättet, som handlar om att läsa och reflektera för att få insikter i vad det är att vara människa. Genom fördjupande textsamtal där texterna har anknytning till temat suicid utforskar man det man upplever – syftet är att främja välmående och öka det personliga växandet.

Samtalsledarna, som håller i träffarna har gått en cirkelledarkurs inom projektet Läsa för livet med Sensus studieförbund och Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES.

Alternativ 1, Ljungskile

Det Lilla Caféet i Ljungskile. Varannan tisdag. Start 22 oktober 18.00 - 20.15 (5 träffar)

Ledare: Ulrika Jannert Kallenberg.

Alternativ 2, Uddevalla

Sensus i Uddevalla. Varannan onsdag. Start 23 oktober 18.00 - 20.15 (5 träffar)

Ledare: Souxie Segage.

Kontakt/Mer information: Daniel Petrén, Sensus. daniel.petren@sensus.se 0702770639