Svenskakurs och skapande aktiviteter för människor från Ukraina

14 juni, 2022
  • Demokrati och rättigheter
  • Språk

Sensus Stockholm-Gotland har i egen regi, sedan början av maj, en pågående verksamhet riktad till ukrainska flyktingar, framförallt kvinnor. Där finns det plats för både skratt, allvar och mänskliga samtal.

På tisdagförmiddagar anordnas en kurs i nybörjarsvenska för en grupp om cirka 8-10 deltagare och på lördagar finns en nystartad grupp för föräldrar och barn där skapande aktiviteter är i fokus. Just nu är det tre mammor och deras barn. Kursledare är Lena Pierina Andersson (svenska) och Marianne Lagercrantz och Carina Pecsics Olsson (skapande verksamhet). Med hjälp av våra fina och empatiska kursledare finns det i kurserna och hos deltagarna positivitet, nyfikenhet, engagemang och en fin sammanhållning.

Alla uppskattar fikastunden som Eddie och Rolf på Service ordnar och på lördagarna är den goda frukosten väldigt uppskattad. Det finns plats för både skratt, allvar och mänskliga samtal.

Svenskagruppen kommer fortsätta under sommaren och Skapande aktiviteter kommer ha en paus.

Vår förhoppning är att vi i augusti ska kunna erbjuda ännu fler ukrainare möjlighet att komma till våra lokaler och ta del av det Sensus har att erbjuda i denna för ukrainare mycket utmanande situation.