Snacka med Sensus – vi stärker integrationen med digitala språkcaféer för ukrainska flyktingar

22 mars, 2024
  • Demokrati och rättigheter
  • Språk

Ett viktigt projekt som tar sikte på att stärka integrationen för ukrainska flyktingar i Sverige, genom digitala språkcaféer och vägar till arbetsmarknaden. Aktiviteter som redan börjat göra skillnad.

Sensus har lanserat projektet AMIF i regionerna Östra Götaland och Norrland, med syftet att underlätta integrationen för ukrainska flyktingar i Sverige. Genom att erbjuda språkundervisning och vägar till arbetsmarknaden tar Sensus ett viktigt steg mot att stödja dessa individers strävan efter ett nytt liv i ett nytt land. Projektet, som redan visat sig vara framgångsrikt, planeras fortsätta under hela 2024.

En central del av detta arbete är det nyutvecklade konceptet "Snacka med Sensus", där digitala språkcaféer organiserats för att främja språkutveckling och social integration. Dessa caféer erbjuder en möjlighet för ukrainska deltagare att praktisera svenska i samtal med svensktalande volontärer. Varje session är 30 minuter lång och deltagarna möts två gånger, med möjlighet till fortsatt deltagande i nya omgångar. Den första träffen fokuserar på att lära känna varandra, medan den andra inriktar sig på arbetslivet i Sverige.

Responsen från deltagarna har varit positiv. En deltagare uttryckte det så här:

Jag är så glad att jag fick prata med en svensk person, det betyder så mycket och ingen annan gör det här för oss.

Denna feedback understryker vikten av personlig kontakt och den skillnad som Sensus verksamhet gör för dessa individers anpassning till det svenska samhället.

Det handlar alltså om direktkontakt mellan ukrainska flyktingar och svensktalande volontärer. Trots initial nervositet har deltagarna uttryckt sin tacksamhet och glädje över möjligheten att engagera sig i meningsfulla samtal. Denna insats bidrar inte bara till språkutveckling utan även till en känsla av tillhörighet och förståelse för det svenska samhället.

Projektet AMIF och "Snacka med Sensus" är exempel på Sensus engagemang för att göra en verklig skillnad i människors liv. Genom att fortsätta dessa initiativ under 2024 vill Sensus bidra till en positiv social förändring och en framgångsrik integration för ukrainska flyktingar i Sverige.