Bild: Scandinav Bildbyrå

Samtal om och kring folkbildning under våren

7 mars, 2022

Vilken plats har folkbildningen och den idéburna kulturen i Skåne och dess 33 kommuner? Vilken roll har studieförbunden i relation till idéburen kultur och offentlig sektor?

I vår bjuder Skånes studieförbund i samverkan (SISAM) in till en serie samtal kring folkbildningen, den idéburna kulturens förutsättningar, tvärsektoriell kultursamverkan och kulturens återstart.

Så här säger Margareta Clarén, biträdande regionchef i Sensus Skåne-Blekinge om arrangemanget.

En stor del av den infrastruktur som studieförbunden skapar och möjliggör är tyvärr lite osynlig: tillgång till kultur för fler, att erbjuda människor lärande tillsammans med andra, stödja föreningar och organisationer i deras demokratiska utveckling m.m. Via SISAM-samtalen vill vi bredda och fördjupa kunskapen om varför studieförbunden finns, varför vi är viktiga och vad som skulle bli sämre om vi inte fanns.

Vi välkomnar politiker och tjänstepersoner på regional och kommunal nivå samt aktörer inom idéburen sektor. Det går bra att anmäla sig till ett eller flera seminarier och delta i samtalen. Ett samtal har redan ägt rum, men än finns chansen att delta i flera samtal.

På grund av rådande pandemi inleddes vårens arrangemangsserie helt digitalt. Även nästa tillfälle kommer att hållas digitalt. Beroende på hur situationen utvecklas kan kommande tillfällen komma att erbjudas i hybridformat eller helt digitalt

Varmt välkomna!

Läs mer på sisam.se

Kommande SISAM-samtal

16 mars kl. 8.00-9.00
Digitalt

Samtalet kretsar kring de senaste årens granskning av studieförbunden och de konsekvenser och den efterföljande debatt som granskningen har inneburit. Hur har genomlysningen påverkat det fria kulturlivet och amatörkulturen regionalt? Hur ser tilliten till folkbildningen och den idéburna sektorn ut från offentlig sektor? Vilka eventuella positiva effekter har granskningen bidragit till för framtida kvalitativ folkbildning, kultursamverkan och tillgång till kultur.

Medverkande:
Christer Nylander, ordförande i Riksdagens kulturutskott
Johan Söderman, professor Göteborgs universitet
Åsa Sandström, Chef/ombudsman ABF Malmö
Samtalet leds av Lisa Moraeus

Anmälan


20 april kl. 08.00-09.30
Ystad

Folkbildningen som arrangör och möjliggörare av kultur - samverkan, behov och lokala förutsättningar

Anmälan


11 maj kl. 08.00-12.00
Kristianstad

Hur återstartar vi kulturen i Skåne efter pandemin? - Kultursamverkan regionalt och lokalt

Anmälan

Tidigare SISAM-samtal

Läs om tidigare samtal.

16 februari 2022

Vad betyder bidragen till studieförbunden för det lokala kulturlivet?

Läs mer