Sensus Skåne-Blekinges folkbildarpris tilldelas Ulrika Klüft, Mari Sundås, Eva Skåre och Helena Wilhelmsson

2 december, 2022
  • Pedagogik och ledarskap

Sedan 2021 delar Sensus i Skåne och Blekinge ut folkbildarpriset två gånger om året. I november delas priset ut i Blekinge. Denna gång går det till Ulrika Klüft, Mari Sundås, Eva Skåre och Helena Wilhelmsson.

Ulrika Klüft, Mari Sundås, Eva Skåre och Helena Wilhelmsson i Karlshamns församling tilldelas årets Folkbildarpris med följande motivering:

Ulrika Klüft, Mari Sundås, Eva Skåre och Helena Wilhelmsson i Karlshamns församling tilldelas årets Folkbildarpris för sitt unika sätt att se hela människor. Tillsammans leder, planerar och utvecklar de en verksamhet som skapar glädje, inkludering och gemenskap. De tar vara på skapande och kreativitet hos varje individ och använder folkbildningens metoder för att stärka och utveckla dessa egenskaper hos deltagarna.

Dessa fyra ledare har visat på en enorm förmåga att anpassa sin verksamhet både efter deltagarnas behov men också efter de samhälleliga prövningar vi gått igenom de senaste åren. Den kraften tillsammans med folkbildningskompetens ger en unik kombination som borgar för en ännu starkare framtid.

De fyra musikerna är grunden i en stark och framåtsyftande musik- och körverksamhet där varje människas behov av utveckling genom musik, sång och glädje tas tillvara.

– Det är väldigt roligt att få uppmärksamma ledare eftersom de är oumbärliga för vår verksamhet. Den här gången valde vi valde att dela ut priset till fyra ledare i Blekinge eftersom de samarbetar så mycket i sin verksamhet och är så goda ambassadörer för folkbildningen, säger Lina Ringberg, hemgruppsledare för Idé, organisering och ledarskap.

Om folkbildarpriset

Sensus Region Skåne-Blekinge delar sedan 2021 ut folkbildningspriset, på våren till ledare i Skåne och på hösten till ledare i Blekinge.

Karlshamns församling har samarbetat med Sensus i drygt 20 år kring bland annat kyrkomusik och körverksamhet.