Sensus lanserar nytt utvecklingsprogram för valberedningar

4 maj, 2023
  • Föreningsutveckling

Trots att valberedningens nyckelroll i civilsamhällets organisationer är välkänd har det länge saknats tillräckligt med stöd och kompetensutvecklingen för den här viktiga gruppen. Därför lanserar nu Sensus Viktigast av allt: Ett praktiknära och forskningsbaserat utvecklingsprogram för valberedningar på nationell och regional nivå.

Valberedare har ett av organisationens viktigaste uppdrag. Mandatet som valberedare kommer direkt från medlemmarna via stämman eller årsmötet. Det är genom valberedningens arbete som medlemmarna får möjlighet att påverka urvalet av ledamöterna till organisationens styrelse. För att utföra arbetet behöver man vara både väl förtrogen med organisationen och styrelsens uppdrag och framtida utmaningar, samtidigt som man behöver ha kunskap om förändringar och trender i omvärlden.

– Som valberedare kan detta ibland kännas övermäktigt, säger Ulrika Erksell, nationell verksamhetsutvecklare på Sensus riksförbund och en av initiativtagarna bakom utvecklingsprogrammet.

– När vi lyssnat in våra medlemsorganisationer, samverkansparter och andra organisationer som vi möter så pratar man mycket om att valberedningen är ”viktigast av allt” – men trots att det finns en stor medvetenhet om valberedningens nyckelroll i organisationer så har vi sett att det finns väldigt lite stöd och kompetensutveckling för den här viktiga gruppen, säger Ulrika.

Sensus har lång erfarenhet av att arbeta med organisationer och föreningar och har flera utbildningar inom området. I utbildningskonceptet Väx i ditt uppdrag ingår bland annat studiematerialet Beredd för sin uppgift som är ett praktiskt arbetsmaterial för de som arbetar i en valberedning. Men för valberedningar på regional och nationell nivå har liknande stöd saknats.

Därför lanserar Sensus Viktigast av allt: Ett praktiknära utvecklingsprogram för valberedningar på nationell och regional nivå. Genom programmet rustas deltagarna i sin roll som valberedare samtidigt som de får fördjupad kunskap om civilsamhället, valberedningsarbete i ideella organisationer och de senaste trenderna inom rekrytering.

I arbetet med att ta fram programmet har Sensus involverat en referensgrupp bestående av flera organisationer från civilsamhället. En av de som deltagit i referensgruppen är John Tumpane som är valberedare för IM – Individuell människohjälp. Han säger:

Civilsamhällsorganisationer har en helt avgörande roll i hur vi möter olika samhällsutmaningar och utformar det samhället vi vill ha i framtiden. Som valberedare måste man både bottna i organisationens värdegrund och kunna sia in i framtiden. Därför ser jag särskilt fram emot temat ”identitet” i programmet som handlar om att förstå civilsamhällets historia och särart samt spåna kring hur vi möter trender och utvecklingen i omvärlden.

Programmet leds av Johan Welander, expert på HR-arbete i civilsamhällets organisationer och Ola Segnestam Larsson, docent i företagsekonomi och ekonomie doktor med inriktning mot organisation och ledning. Ola har under de senaste åren arbetat med forskning om civilsamhälle. Han säger:

– Valberedare har alltför länge varit en eftersatt grupp i utvecklingen av det svenska civilsamhällets ledarskap. Av den anledningen känns det extra angeläget att Sensus nu erbjuder ett forsknings- och praktikbaserat utvecklingsprogram för valberedningar.

Programstart hösten 2023

Viktigast av allt: vänder sig till dig som är aktiv i eller är nominerad till en valberedning på nationell eller regional nivå i en nationell organisation. Utvecklingsprogrammet genomförs i fyra steg mellan augusti och oktober 2023.

Läs mer och anmäl dig till programmet här.