Sensus kommenterar det nya statsbidragssystemet – organisationen är redo att sjösätta omställningen

30 maj, 2023

På måndagen klubbade Folkbildningsrådets styrelse det nya statsbidragssystemet för studieförbunden. Sensus studieförbund är positiva till kursändringen mot fördjupad profil och kvalitet, istället för ett system som bygger på studietimmar och volymer.

– Skönt att beslutet nu är taget. Nu sjösätter vi på allvar den omställningsprocess som vi redan har påbörjat, säger Fredrik Hedlund, förbundsrektor på Sensus studieförbund som samtidigt också ser en del kvarvarande frågetecken med det nya systemet.

Sensus studieförbund uttryckte sig redan i våras, i sitt remissvar till Folkbildningsrådet, att ett nytt och i grunden reformerat bidragssystem är positivt.

– Vi välkomnar att fördelningssystemet nu ska bygga på respektive studieförbunds profil och på kvalitet. Det är hög tid att frångå den volymbaserade modellen med kvantitativa mätningar som riskerar att ge incitament till både fel och misstag, säger Fredrik Hedlund, förbundsrektor.

Sensus studieförbund ser att det nya systemet försöker balansera två legitima behov. Dels att öka särart och utveckla verksamhet utifrån respektive studieförbunds profil. Och dels besvara den kritik från Riksrevisionen och det folkbildningspolitiska narrativ som har vunnit visst gehör i debatten.

– Samtidigt kvarstår en rad frågor om det nya statsbidragssystemet. Till exempel gällande indikatorer, rutiner och instruktioner för hur det nya systemet ska fungera i praktiken. En annan farhåga är att detta blir ett "system på systemet", vilket motverkar den kursändring som vi välkomnar, säger Fredrik Hedlund.

Folkbildningsrådet har tidigare meddelat att det nya systemet är tänkt att börja gälla i början av 2024 och fullt ut fungera från och med 1 januari 2025.