Resan mot ett hållbart samhälle behöver mätas

2 februari, 2023

För några år sedan när Sensus region Skåne-Blekinge förändrade sin planeringsprocess så uppkom frågan kring att mäta. Hur mäter vi effekter och kvalitet och inte bara kvantitet?

När vi blev medlemmar i Effektfullt fick vi ett sammanhang och en möjlighet till utbildningar och erfarenhetsutbyte. Vii har hängt med nästan sedan starten.

”Vi ser på detta som en början på något nytt. Vi måste helt enkelt börja testa oss fram och det i sig är ett jättestort steg”, säger Eva Svensson som är hemgruppsledare och den som var först ut hos oss att gå kurser.

Under förra året gick Eva tillsammans med Jenny Nyström och Sandra Hedman, som båda arbetar med hållbarhetsfrågor på Sensus Skåne-Blekinge, en Impact Master Class på Effektfullt. Med det kom en grund kring termer, begrepp, modeller och verktyg som är viktiga för oss och vår organisation.

”Vad är det vi gör i våra verksamheter? Hur många dyker upp och ska vi bara räkna huvuden? Vi måste se till resultat och de effekter vi ville få ut av verksamheten. Och om vi fick den effekten, berodde det på oss eller andra saker. Detta är både svårt men helt centralt för framtiden”, säger Jenny.

I dagens samhälle blir det viktigt att prata samma språk och lyfta berättelser samt kvalitativ och aktuell, så kallad ”varm data” som är siffersatt för att möjliggöra riktig samverkan mellan sektorer. Vi måste förstå varandra bättre och veta att vi gör rätt saker tillsammans.

”Det viktiga är ju att kunna se vad som behöver förändras eller förflyttas för att möta vissa behov. Metoderna vi lärt oss genom kursen stöttar både i att ställa kritiska frågor tidigt och att förtydliga vad vi tror ger vilken effekt och på vilket sätt. Samtidigt har vi inte jobbat så här tidigare så typ allt vi gör är steg framåt”, menar Sandra.

För oss är effektmätning helt grundläggande för arbetet de kommande åren. Att visa värdet på folkbildning är allt viktigare då många faktiskt inte känner till vad vi gör. Att visa effekterna kan vara ett sätt att också bygga tillit.

”Det är nästan ett måste att arbeta så här. Och vi har känt att det redan är värdefullt i vår vardag  - bara att man tänker på det. Vi har fått konkreta verktyg nu och jobbar redan mer strategiskt så det känns bara positivt”, säger Sandra.

”Ja, vi är redan igång och jag kan känna ibland, varför gjorde vi inte detta tidigare”, utbrister Jenny!

Även Linus Fast på Sensus har gått Master Class så de bildar en kvartett som leder arbetet.

Det har varit lättare att sjösätta detta som en grupp, helt klart. Vi kan bolla oss emellan, vi hjälps åt att sätta det på agendan och det är absolut en styrka.

Vad är effektmätning?

Ett försök till en kort sammanfattning är att det utgår från att formulera en förändringsteori bestående av; OM vi gör denna insats DÅ skulle vi uppnå dessa mål PÅ GRUND AV dessa skäl. Sedan utvärderar vi och mäter om så blev fallet.

Till exempel om vi anordnar 10 workshops för att öka ledarnas självförtroende. Då kan man mäta prestationen, även kallad output; blev det 10 stycken? Och sedan effekten; hur många upplevde ett ökat självförtroende? Låt oss säga att 60 procent upplevde ökat självförtroende. Då kvarstår det sista steget i att  analysera om ökningen faktiskt berott på insatsen eller om andra faktorer kan ha spelat in. Detta är inte lätt men att bli bättre på detta är den väg vi måste gå och utvecklas mot.

Slutligen tipsar trion andra om att börja och då i det lilla. Välj något avgränsat som är lätt att omfamna.