Oroväckande signaler om sänkta anslag för studieförbunden

16 augusti, 2023
  • Demokrati och rättigheter

Sänkta anslag för studieförbunden skulle innebära en rad negativa konsekvenser för samhället. Det skriver studieförbundens gemensamma branschorganisation Studieförbunden i en ny debattartikel på Altinget.se.

”Politiska företrädare för Tidöpartier indikerar också att nedskärningar är att förvänta. Sänkta anslag, ökad politisk styrning och försämrade möjligheter för folkbildningen är helt fel väg att gå enligt vår uppfattning”, skriver Johan Fyrberg och David Samuelsson, ordförande respektive generalsekreterare för Studieförbunden i debattartikeln som publicerades på Altinget.se den 16 augusti.

Med över hundraårig bildningstradition och med verksamhet på fler orter än både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, når studieförbunden människor som står allra längst från samhället med kompetensutveckling och möjliggör bildningsresor. Till exempel de äldre ofrivilligt ensamma, människor med funktionsnedsättning, de som flytt den ryska aggressionen i Ukraina eller unga som inte hittat sin väg framåt eller de som saknar utbildning och jobb.

Studieförbunden i samverkan exemplifierar i sin debattartikel en rad negativa konsekvenser för samhället om regeringen skär ned på studieförbundens anslag.

”Ett lägre statsanslag till studieförbunden ger färre mötesplatser för ofrivilligt ensamma, mindre utrymme för personer med funktionsnedsättning att mötas och betydligt färre studiecirklar som stöttar människor på vägen mot jobb. Nedskurna resurser försvårar studieförbundens kvalitetsarbete och grusar övergången till ett nytt kvalitetsdrivande statsbidrag. Om regeringen vill visa att den menar allvar med att stötta civilsamhället och kvalitetsutvecklingen i folkbildningen behöver statsbudgeten ge rimliga förutsättningar för det”.