Skåne-Blekinges nya regionstyrelse

17 juni, 2022

På Sensus Skåne-Blekinges regionstämma den 17 maj valdes en ny styrelse för de kommande två åren.

I början av juni samlades sedan den nya styrelsen för en tvådagars styrelsekonferens i Sensus lokaler i Malmö. Margareta Clarén, biträdande regionchef, känner sig glad och förväntansfull inför de kommande två åren.

Av 13 ledamöter är 8 nyvalda. Det kändes därför extra bra att inleda deras mandatperiod med en tvådagars styrelsekonferens i Sensus lokaler i Malmö. Det blev goda, spännande och kreativa samtal som vi ser fram emot att fortsätta, säger Margareta.


Den nya styrelsens sammansättning:

Ordförande Reino Fridh, Jämshögs folkhögskola (omval)
Vice ordförande Tomas Andersson, Tamam (omval, nyval i funktion)
Ledamot Sven Holmberg, Scouterna (omval)
Ledamot Sabina Dethorey, Malmö stad (omval)
Ledamot Sofia Östling, Kyrkomusikerna (nyval, adjungerad under delar av 2021 och 2022)
Ledamot Jens Sjölander, Malmö universitet (nyval)
Ledamot Carita Ibarra, Svenska kyrkan (nyval)
Ledamot Bo Polsten, Sveriges Konstföreningar Skåne (nyval)
Ledamot Robin Nord, Svenska kyrkan (nyval)
Ledamot Thomas Eriksson, IM (nyval)
Ledamot Moataz Hadher, Mandeiska föreningen (nyval)
Ledamot Vesna Sinobad, KFUM (nyval)
Personalrepresentant Heléne Wilkens, Sensus (omval)

Från vänster på bilden: Sven Holmberg, Heléne Wilkens, Jens Sjölander, Sofia Östling, Bo Polsten, Carita Ibarra, Sabina Dethorey, Reino Fridh, Moataz Hadher, Tomas Andersson och Thomas Eriksson. På bilden saknas Vesna Sinobad och Robin Nord.