Bild: Nora Räthzel

Ny kurs ska hjälpa arbetsplatser med den gröna omställningen

1 september, 2022
  • Arbetsliv
  • Hållbar utveckling

Den omställning som krävs för att leva upp till svenska och globala klimat- och miljömål kommer på ett eller annat sätt beröra alla samhällssektorer: Vilken roll spelar ditt jobb i den gröna omställningen? Hur kan du påverka det ekologiska fotavtrycket av ditt arbete? Vi har kursen för dig!

Tanken med den här kursen är att stödja arbetstagarna i att analysera arbetsplatsens miljöpåverkan och de sociala relationerna på arbetsplatsen. Vårt mål är att lyfta fram arbetstagarnas kunskaper och perspektiv och visa att de måste ingå som aktörer i den nödvändiga "gröna omvandlingen", säger Johan Rootzen som arbetar som forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet

Verktyg, kunskap för analys och förståelse
Kursen ger arbetstagarna verktyg och kunskap för att analysera miljöeffekterna av sina arbetsprocesser och att undersöka de sociala relationerna på arbetsplatsen, inklusive ojämlikheter. Vår första kurs i Spanien har visat att arbetstagarna hade en god förståelse för miljöpåverkan på sin arbetsplats utifrån sina erfarenheter på jobbet. De hade redan idéer om hur man kan ändra delar av produktionsprocessen för att göra den mer miljövänlig och socialt rättvis. Under kursen fick de möjlighet att bredda sina kunskaper, särskilt när det gäller den globala kontext inom vilken deras arbete äger rum, till exempel leverantörskedjor och hur de påverkar miljön.

Vill du lära dig mer om hållbarhetsfrågor i relation till din arbetsplats? Arbetstagare har en central (och ofta bortglömd) roll i hållbarhetsomställningen. Vi vill samla personer som arbetar i olika yrken och i olika branscher som berörs av den ”gröna omställningen”.

Kursen kommer att bedrivas som en studiecirkel med deltagarstyrt innehåll. Du kommer under kursens gång att få möjlighet att utveckla idéer som du kan ta med tillbaka till din arbetsplats. Mellan träffarna driver deltagarna projektarbete.

Kursen är förlagda till fyra helger under hösten 2022. Tack vare ett samarbete mellan Malmö Universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, Umeå Universitet och Sensus studieförbund med forskningsanslag från FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd), kan vi erbjuda denna åttadagarskurs med fyra tillfällen under hösten 2022

Läs mer

Bilder av framtiden - för en grön och rättvis omställning