Ledningsförändringar i Sensus region Skåne-Blekinge

31 mars, 2023

På ett extrainsatt styrelsemöte 30 mars beslutade förbundsstyrelsen för Sensus studieförbund att tillfälligt ta över den tidigare regionstyrelsens uppdrag och ansvar. Tidigare regionstyrelse har entledigats från sina uppdrag.

Sensus region Skåne-Blekinge har under en längre tid haft en mycket ansträngd ekonomi och betraktas vara på obestånd. De förändringar som nu görs sker för att säkra verksamheten, ta ansvar för medarbetare och skapa förutsättningar för en stabil ekonomisk och verksamhetsmässig grund för framtiden. En åtgärdsplan kommer nu att tas fram som säkrar långsiktig hållbarhet. I den ligger också att förbereda för stämma då ny regionsstyrelse ska väljas. Interim regionchef blir Birgitta Sundström som börjar direkt.  

– Nu är fokus på att ny styrning och ledning tillsammans med de medarbetare som finns i regionen kan fortsätta förvalta och utveckla sitt viktiga folkbildningsarbete med våra medlemsorganisationer och samarbetsparter. För Sensus uppgift och uppdrag är det viktigt att vi finns och verkar i hela landet. Vi har tagit det här beslutet för att säkra en stabil ekonomisk grund för framtiden. Det är inget lätt beslut, men ett nödvändigt, säger förbundsstyrelsens ordförande Kerstin Kyhlberg Engvall.För mer information

Kerstin Kyhlberg Engvall, styrelseordförande, Sensus studieförbund
Tel 070-311 85 50, kerstin.kyhlberg.engvall@sensus.se

Fredrik Hedlund, förbundsrektor, Sensus studieförbund
Tel 070-619 17 78, fredrik.hedlund@sensus.se

Presskontakt

Katarina Arborelius, Hemvistledare HR & Kommunikation
Tel 070-462 49 88, katarina.arborelius@sensus.se