Kulturarvsdagen

31 augusti, 2021

Sensus Skåne-Blekinge uppmärksammar Kulturarvsdagen.

Den 12 september är det internationella kulturarvsdagen med tema "Kulturarv för alla". Sensus Skåne-Blekinge uppmärksammar dagen genom att bjuda in till föredraget "Koloniträdgårdar - levande kulturarv och bidrag till hållbar stadsutveckling" med Fredrik Björk, miljöhistoriker och verksam vid institutionen för urbana studier, Malmö universitet. Föredraget hålls på Zeniths koloniområde i centrala Malmö.

Under senare delen av 1800-talet växte kolonirörelsen fram i Sverige, och blev ett markant inslag inte minst i en del skånska städer. Det fanns en tydlig koppling till samtidens folkrörelser, och i många sammanhang beskrevs kolonierna som ett sätt att möta tidens sociala utmaningar.

Intresset för kolonirörelsen kom dock att minska från mitten av 1900-talet, och kolonierna uppfattades på många håll som otidsenliga och överspelade. I nutid har dock trycket på mark att exploatera i städerna ökat utifrån tankar om "förtätning", samtidigt som en yngre generation idag visar stort intresse för kolonier kopplat till tankar om självhushållning och hållbarhet. Finns det utrymme för kolonier i framtidens stad och hur ser den i så fall ut?

Text: Hanna Severinsson, verksamhetsutvecklare, Sensus Skåne-Blekinge och Fredrik Björk, miljöhistoriker, Malmö universitet

Bild: Hanna Severinsson

Kulturarvsdagen

Kulturarvsdagen ska bidra till att skapa förståelse, intresse och engagemang för kulturarv och kulturmiljöer. Kulturarvsdagen är en del av Europarådets och Europeiska kommissionens gemensamma program European Heritage Days som årligen lockar över flera miljoner besökare till mer än 70 000 lokala evenemang.

Läs mer