Inspirerande, lättläst och kreativ e-bok om Agenda 2030

21 februari, 2024
  • Agenda 2030

Tycker du att Agenda 2030 är krångligt? Låt dig inspireras av vår fantastiska e-bok This Is Our Planet!

Fylld till bredden av lättläst information, konst, film, musik, dikter och animationer kan du använda e-boken som ett inspirerande diskussionsunderlag till de globala hållbarhetsmålen.

Du hittar den på
https://indd.adobe.com/view/244cabd3-e5b6-40b4-9ebc-49a5997efff0


Hur kan du använda This Is Our Planet?

Du kan med boken som stöd väcka frågor och nyfikenhet, eller leda en dialog kring ämnena i de 17 målen. Den kan också nyttjas för enskild läsning. Låt dig och dina deltagare inspireras och konfronteras av utmaningarna som vi som samhälle och individer står inför.

Den här e-boken är tänkt att passa alla. Du får tips, tankar och fakta i form av illustrationer, texter, kortfilmer, poesi, musik och animationer. Allt material är kostnadsfritt att använda och har producerats av Medis 5.