Hur jobbar ett stort företag med hållbarhet?

16 april, 2021
  • Friluftsliv
  • Hållbar utveckling

Det finns många frågor, funderingar och kanske fördomar kring hur ett större företag jobbar med hållbarhet. Den 6 maj har vi bjudit in Stefan Gustafsson – grundare och hållbarhetschef för Outnorth som berättar hur de jobbar med hållbarhetsfrågor. Det är kostnadsfritt att delta via mötestjänsten Zoom.

Vi på Sensus tror att bästa sättet att få svar på frågorna och se möjligheterna är att mötas då möten förändrar människor och människor förändrar världen.

Sensus har bjudit in Outnorth för att höra hur de jobbar med hållbarhetsfrågor. De är ett stort företag inom friluftslivskonsumtion, med egen produktion och ett påbörjat arbete för ett hållbarare företag.

Ta gärna del av samtalet den 6maj. Du kan redan nu vara med och påverka samtalet och innehållet genom att anmäla dig och ställa frågor.

Läs mer och anmäl dig på sensus.se/anmal/319091

Stefan Gustavsson

Stefan Gustafsson – grundare och hållbarhetschef för Outnorth deltar i ett digitalt samtal den 6 maj och berättar hur de jobbar med hållbarhetsfrågor.