Bild: Johan Wingborg

Hans Abrahamsson kommer till Helsingborg

21 september, 2022

I början av oktober kommer den mycket populära docenten i freds- och utvecklingsforskning Hans Abrahamsson till Helsingborg.

Den hållbara staden - och vilka förutsättningar som krävs är rubriken för eftermiddagens föreläsning med efterföljande samtal. Föreläsningen handlar om vikten av medskapad områdesutveckling och den kollektiva förmågans betydelse för att skapa socialt hållbara städer. Även frågan om lokala samhällskontrakt och medborgardialog i komplexa frågor kommer att fördjupas.

Jenny Nyström som arbetar med samverkansplattformen Hållbart Helsingborg säger:

Hans Abrahamsson är en engagerad talare med en unik förmåga att möta olika typer av grupper i samhället, och växla mellan akademi och praktik. Vi är därför extra glada för att kunna erbjuda en fysisk föreläsning med efterföljande samtal!

Hans Abrahamsson är docent i freds- och utvecklingsforskning vid vid Göteborgs universitet.

Detta är ett samarrangemang mellan Hållbart Helsingborg (som Sensus är en del av), DrottningH och Helsingborgs stad.

Praktisk info

När: Måndag 3 oktober, kl. 13-15
Plats: Tryckeriet, Vasatorpsvägen 1B, Helsingborg
Pris: Kostnadsfritt
Anmälan

Hållbart Helsingborg

Hållbart Helsingborg är en informell samverkansplattform som tar itu med komplexa samhällsutmaningar och arbetar för en hållbar stad. För att skapa möjligheter till samskapande erbjuder Hållbart Helsingborg varje månad verkstäder som kunskaps- och processtöd. De erbjuder också utbildningar, workshops och lärtillfällen.

Läs mer på www.hallbarthelsinborg.se