Hållbar folkbildningsvecka  - en nationell satsning på Agenda 2030

31 oktober, 2022
  • Demokrati och rättigheter
  • Hållbar utveckling

Under två veckor i november bjuder Sensus med samarbetspartners in till den nationella satsningen Hållbar folkbildningsvecka. Då lägger vi fokus på vad som görs inom ramen för de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. Arrangemangen sker på flera platser i landet, både fysiskt och digitalt, och är öppna för alla.

De globala hållbarhetsmålen Agenda 2030 ska bidra till socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling i världens alla länder och ska vara uppnådda till år 2030. Med folkbildningen som metod och arena för det demokratiska samtalet verkar Sensus för ett hållbart samhälle både lokalt och globalt.

− För att Agenda 2030 ska kunna bli verklighet krävs det att vi alla på olika nivåer i samhället bidrar där vi är. Folkbildning är det sätt som vi verkar igenom och vi har en viktig roll att spela i uppfyllandet av de globala hållbarhetsmålen, säger Sofia Jaeger, verksamhetsutvecklare på Sensus och samordnare för Hållbar folkbilningsvecka.

Genom att bidra med lärande mötesplatser utifrån Agenda 2030 och genom folkbildningens metoder kan Sensus främja människors förmåga att tillsammans finna lösningar på både individuella och samhälleliga hållbarhetsutmaningar. Med initiativet Hållbar folkbildningsvecka tror Sensus på att åstadkomma just detta.

För att Agenda 2030 ska kunna bli verklighet krävs det att vi alla på olika nivåer i samhället bidrar där vi är. Folkbildning är det sätt som vi verkar igenom och vi har en viktig roll att spela i uppfyllandet av de globala hållbarhetsmålen.

Startade som ett regionalt initiativ i Östra götaland

Initativet till Sensus hållbara folkbildningsvecka startade i Sensus Östra götaland 2021 och var då en regional satsning med Sensus verksamhetsutvecklare Tessan Nordeman i spetsen.

−  Alla mina kollegor på Sensus som också arbetar med ideella föreningar och organisationer i Östra götaland brinner för olika typer av hållbarhetsfrågor. Genom Hållbar folkbildningsvecka kunde vi skapa något tillsammans med både befintliga och nya medlemsorganisationer och samarbetsparter kring hållbar utveckling. Vi fick utlopp för vårt eget engagemang samtidigt som vi fick möjlighet att arbeta mer strategiskt med frågorna i regionen. Satsningen blev väldigt lyckad och när det var dags för uppföljning blev det tydligt att vi skulle fortsätta, säger Tessan Nordeman.

Höjdpunkter ur programmet 2022

Under Hållbar folkbildningsvecka (14 - 27 november) kommer du att kunna medverka i allt från workshops i stresshantering genom att måla och lära dig sy om begagnade kläder till föreläsningar om situationen i Afghanistan och samtal om inre utveckling som en väg till att göra hållbarhetsmålen till verklighet.

Medverkar gör bland annat Fatemeh Khavari som ligger bakom organisationen Ung i Sverige och har belönats med Martin Luther King-priset 2018, författaren och folkrörelseprofilen Kinna Skoglund, Robert Wallin, kurator och leg. psykoterapeut från Ungdomshälsan i Norrköping och Charlotte Karlenvie, förändringsledare och hållbarhetscoach på Sustain Change samt hårdrocks- och punkkören Hardcore & Punk a cappella choir. Det erbjuds också föreläsningar om och med Kvinna till Kvinna, MÄN, Lex Femme, SHEDO, Barnavårdsföreningen och Norrköping kommun. Veckorna innehåller både digitala och fysiska arrangemang som är gratis för alla deltagare.

Lansering av Sensus digitala plattform för Agenda 2030

Globala hållbarhetsmålen Agenda 2030
Globala hållbarhetsmålen Agenda 2030

Under veckorna lanseras också Sensus egna digitala plattform för Agenda 2030. En sida på Sensus webbplats med syftet att lära besökarna mer om hållbarhetsmålen och hur du kan bli en del i att världen lyckas uppfylla målen genom att samarbeta med Sensus.

− Agenda 2030 är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Vi lanserar Agenda 2030-sidan på vår webb för att leva upp till vårt eget åtagande och för att möta behov hos organisationer som vi samarbetar med. Vi hoppas bättre kunna synliggöra vad som redan görs inom Sensus och i samarbete med andra organisationer men också förtydliga hur Sensus kan vara en samarbetspart för civilsamhällesaktörer som vill utveckla sitt arbete med Agenda 2030, säger Maija Löfgren, verksamhetsutvecklare hos Sensus och en av initiativtagarna bakom Agenda 2030-sidan.

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.