Framtidens ledarskap för hållbar utveckling

4 december, 2019
  • Rättigheter och hållbarhet

Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. Den 21-22 januari samlas experter, ledare och framtidsaktivister i Malmö för att inspirera och lära av varandra. Reimagine Leadership handlar om hur vi säkrar en framtida hållbar utveckling – både socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Om 10 år, 2030 kommer det finnas klart mindre resurser till offentlig sektor samtidigt som vi ska ha säkrat en framtida hållbar utveckling. Ofta lyfts arbete som vilar på insikter att våra organisationer och samhällen är komplexa system fram som centralt för framtidens ledarskap. Men vad innebär detta i praktiken för hur vi leder, organiserar och samarbetar?

Med en gemensam utgångspunkt i insikter från komplexitetsforskningen samlas den 21-22 januari experter, praktiker, ledare och framtidsaktivister för att inspirera och lära av varandra. Under dagarna får deltagarna stöd att utveckla sitt arbete med sina utmaningar, initiativ och strategier.

Bland de 15+ gäster som medverkar finns professor Dave Snowden, Dr Jonathan Reams, Sonja Blignaut, Nora Bateson och Fisher Qua.


Mer information

Läs mer och anmäl dig på www.malmoakademin.se/reimagine


Kontakt

Priyanka Mellergård John, tel. 076-168 90 07, priyanka.mellergard.john@sensus.se

Reimagine Leadership arrangeras av Malmöakademin/Sensus som en del i Forward Malmö och i ett partnerskap mellan Kaospilot, Cognitive Edge, Förnyelselabbet, Gro - Co-creating Sustainabilityt och Demokratilabb Malmö