Demokrati och sanningen – tema på Sensus förbundsstämma

2 juni, 2023
  • Demokrati och rättigheter

Den 1 juni höll Sensus förbundsstämma i Stockholm. Temat var "Demokrati och sanningen" och Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, föreläste om ämnet. Sensus som överbryggande mellanrumsaktör och existentiell hållbarhet klubbades som kommande års prioriterade satsningar.

Under förbundsstämman på Historiska museet slöt ombud från medlemsorganisationer, medarbetare, observatörer och andra deltagare upp när den nya huvudsakliga inriktningen bland annat fastställdes. Inriktningen syftar till att ge riktning för hela organisationen de kommande två åren.

Utdrag ur den nu antagna huvudsakliga inriktningen:

”Idag är det särskilt tydligt att demokrati aldrig får betraktas som en självklarhet. Som studieförbund bidrar Sensus till att hålla ihop och inte dra isär. Vi verkar för att människor ska kunna göra bildningsresor och vi vill stärka det föreningsliv som varje dag demokratiserar samhället. Sensus folkbildningsverksamhet syftar till att stärka människans egenmakt i sin livssituation och därigenom öka förmågan att som samhälle hantera våra gemensamma utmaningar. På detta sätt stärks demokratin även i vardagen och inte bara på valdagen."

Fredrik Hedlund och Patrik Schröder foto_WIlhelmBlixt
Fredrik Hedlund och Patrik Schröder

Vill motverka de krafter som hotar att slita isär samhället

Den huvudsakliga inriktningen slår också fast två prioriterade satsningar kommande år – att Sensus ska vara en överbryggande mellanrumsaktör och sätta fokus på existentiell hållbarhet.

– Där det är konflikt vill vi skapa en yta för bildning och dialog. Något vi har tränat på under lång tid och vi vet, med beprövad metodik och pedagogik, att det går att motverka de krafter som vill slita isär vårt gemensamma samhälle, säger Fredrik Hedlund, förbundsrektor och fortsätter:
– Vi ser också att vi har en roll att spela gällande existentiell hållbarhet, som ett fjärde tillägg till social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet. Nyligen hörde vi om rapporten som påvisar att känslan av meningslöshet har ökat och den psykiska ohälsan är fortsatt utbredd. Då behövs mötesplatserna där vi får stanna upp och reflektera över vad det innebär att vara människa.

Åsa Wikforss_fotoWilhelmBlixt_liggande
Åsa Wikforss

Kunskap krävs för att stärka demokratin

Under dagen föreläste Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet, medlem av Svenska Akademien och författare till bland annat boken "Därför demokrati".

Åsa Wikforss förklarade hur demokratins kris hänger samman med sanningens kris och gav viktiga perspektiv på sambandet mellan kunskap och demokrati. Men också hur den nya tidens propaganda används för att underminera och slita isär det demokratiska samhället.

– Runt om i världen är demokratin på tillbakagång. Med kunskap och engagemang från civilsamhällets organisationer behöver vi stärka och utveckla demokratin i Sverige. Att den stegvis skulle få avvecklas i Sverige, det är inte aktuellt, säger Patrik Schröder, vice ordförande i Sensus förbundsstyrelse som också noterade stämmans engagerade samtal och höga allvarlighetsgrad gällande frågorna om demokrati, kunskap och bildning.

DAIS_Sensusförbundsstämma_fotoWilhelmBlixt

Vokalmusik ett uppskattat inslag under dagen

Under dagen uppträde även vokalgruppen DAIS, som under våren genomfört en workshopturné i samarbete med Sensus Norrland och nu är aktuella med singeln "Under någon ny".

Förhandlingsdelen la innevarande år till handlingarna, förbundsstyrelsen redovisade ett antal rapporter, en motion behandlades och det togs beslut gällande riksförbundets huvuduppgifter. Till nya ledamöter i Sensus förbundsstyrelse valdes Erik Gyll, Katarina Djäken och Raja Mohammed Ali.

Förbundsstyrelsen består nu av:

Kerstin Kyhlberg Engvall (ordförande),
Patrik Schröder (vice ordförande)
Ann-Marie Ericson
Elisabeth Falkemo
Fredrik Mandelin
Gunnar Persson
Jakob Schwarz
Sofia Östling
Erik Gyll
Katarina Djäken
Raja Mohammed Ali

Magnus Pejlert och Heidi Simonsen är personalrepresentanter i förbundsstyrelsen.