Därför är folkbildning viktig även i framtiden

16 november, 2023

Vad är bildningens roll när tilliten prövas och vad händer med en individs identitet när man tvingas på flykt? För femtonde gången arrangerades igår Folkbildarforum på Louis De Geer i Norrköping och bland talarna fanns bland annat Johan Söderman, Zulmir Bečević och Mina Denner.

Över 100 folkbildare från Östergötland samlades igår när den årliga heldagskonferensen Folkbildarforum för första gången arrangerades i Norrköping, istället för Linköping. Temat för i år var Identitet & Igenkänning och föreläsarna rörde sig mellan ämnen som identitet kopplat till flykt, bristande mångfald i kulturverksamheter och vinningen med folkbildning.

Inledande talare Johan Söderman, professor i barn- och ungdomsvetenskap på Göteborgs universitet, satte ribban för dagen när han i sin inledning slog fast att folkbildningen har en viktig roll att fylla även i framtiden.

– Det är folkbildningen som har kraften att lösa den utmaningar vi ser framöver! Jag skulle vilja säga att vi nu går in i folkbildningens renässans, inte minst i de socioekonomiska områden där ungdomarna vänder sig till andra forum när skolorna inte har svaren. Där svarar föreningarna upp, och studieförbunden.

Han slog även fast att det inte finns något så nyttigt som onyttig kunskap, eftersom vi aldrig vet var vi är på väg.

– Det är något vi verkligen fick lära oss av pandemin. Vi kan inte förutspå framtiden, därför måste vi ha andra former av läroformer. Vi vet inte vad vi kommer behöva för kunskaper i framtiden. Folkbildningen är den enda utbildningsformen som har kraften att snabbt ställa om och svara upp för samhällets behov.

Johan Söderman

Folkbildning inget vänsterprojekt

När det är dags för lunch får jag möjlighet att fördjupa samtalet med Johan. Jag vill veta mer om hur vi kan vara inne i det han menar är folkbildningens renässans när vi står inför en stundande historiska stor nedskärning av studieförbundens statsfinansierade budget.

Johan håller med om att nedskärningarna inte är ett bra signalvärde, men menar samtidigt att den mobilisering vi nu ser inom folkbildningen är väldigt viktig och gör att vi nu diskuterar värdet med studieförbund och folkhögskolor.

– Kortsiktigt är det här en sorglig utveckling, men långsiktigt är det en nystart. Kanske är det nu regioner och inte minst kommuner kan gå in och stötta upp ekonomiskt. Det finns andra sätt att finansiera folkbildning på. I Norge regleras till exempel studieförbundens närvaro på kommunal nivå precis som bibliotek, berättar Johan.

Bidragsformer, påminner han, har genom åren kommit och gått, men förening- och yttrandefrihet består. Han förtydligar även att den samlade folkbildningen inte är ett vänsterprojekt, fram till för några år sedan var samtliga partier kopplade till ett studieförbund.

– Jag önskar att fler såg värdet med folkbildning, även företagare och entreprenörer. Avhoppare och outsiders är livsviktiga för en industrination. Det är de som står för innovationerna. Så länge det finns en andra eller till och med tredje chans att komma vidare från ett misslyckande, till exempel om man hoppat av skolan, så kan du fortfarande lyckas, menar Johan.

Folkbildarforum 2023

Att hitta sin identitet tack vare folkbildningen

Efter lunch, och en insiktsfull föreläsning med journalisten Mina Dennert kring att rasism kontra rasistiskt beteende, tog Zulmir Becevic vid. Författaren och forskare vid Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet tog avstamp i hur kriget i forna Jugoslavien som gjorde att han som 10-åringen tvingades på flykt och vad det gjorde med hans identitet. Hur han förlorade allt och var tvungen att uppfinna sig själv på nytt.

Efter att han och hans familj gjort kortare nedslag i olika länder landade de till slut i Sverige och västkusten där studieförbund snabbt kom in i bilden. Då hade Zulmir inte än greppat vad folkbildning eller vad ABF stod för.

– I början trodde jag att det var farbrorn som kom och öppnade lokalen som hette ABF, det var det jag sa till mamma. Den här lokalen blev väldigt viktig för mig och jag och mina kompisar var här flera gånger i veckan. Ingen av oss hade hållet i ett instrument tidigare, men här fanns tålmodiga personer som lärde oss. Vi blev ganska bra efter ett tag och jag insåg plötsligt att jag själv kunde påverka min identitet och vem jag var, berättar han.

Eftermiddagen bjöd även på en rad valbara sessioner där besökarna bland annat kunde få förkovra sig mer i frågor som vikten med folkhögskolornas yrkesutbildningar, Studiefrämjandet, RF-SISU och Friluftsfrämjandets gemensamma projekt ACTIVATE och Studieförbunden i Samverkans demokratiinitiativ #vimåsteprata.

Folkbildarforum har arrangerats av Bildningsförbundet Östergötland sedan 2008 och räknas som en av Sveriges viktigaste konferenser om folkbildning och samhällsutveckling.