Bild: Scandinav bildbyrå

Är demokrati valbart?

19 augusti, 2022
  • Demokrati och rättigheter

I en unik satsning samlas alla de tio studieförbunden i ett demokratitält en lördag i augusti för att inför valet 2022 prata demokrati. Under parollen ”prata med oss” vill vi nå ut till alla i Helsingborg och då främst de som kanske inte är uppvuxna med demokratiidén. Vi vill skapa en medvetenhet om att din röst gör skillnad!

Inte många vet att folkbildning i sig själv så att säga är demokrati, och att studieförbunden har ett demokratiuppdrag. När vi nu, alla tio förbunden, samlas under ett gemensamt tälttak når vi med våra olika ämnesinriktningar samt våra många samarbetsparter ut till en stor bredd av människor, som faktiskt kan sägas utgöra ett tvärsnitt av Helsingborgs befolkning. Därför ser vi väldigt mycket fram emot det här tillfället att samtala brett, och på olika sätt visa att demokrati inte bara är viktigt, utan också något positivt och ibland till och med roligt!

Det är tack vare Helsingborgs stads kulturförvaltnings positiva inställning till samverkan mellan studieförbunden som dagen kan genomföras.

Margareta Clarén, biträdande regionchef på Sensus studieförbund och en av initiativtagarna säger:

Demokratiuppdraget är vårt viktigaste uppdrag som studieförbund. Demokrati kommer inte av sig själv utan det är ett dagligt och löpande arbete för att sprida kunskap och förståelse. Du, vi – ja, alla har vi en skyldighet att göra detta för att värna och utveckla demokratin tillsammans. Jag känner en enorm stolthet att vi alla tio kan samlas med våra olikheter och värdegrundsskillnader för en gemensam sak – respekten för demokratin.

Under dagen i stadsparken utanför stadsbiblioteket i Helsingborg kommer det bjudas på musik och annan underhållning, demokratiquiz, demokratiinformation på olika språk, filmen ”På lika villkor”, utställning och demokratisamtal. Vi bjuder på saft och frukt och så kommer kaffebilen.

Forskaren, demokrati- och inkluderingsstrategen, artisten och kulturentreprenören Haris Agic kommer att föreläsa inne på stadsbiblioteket mellan 14 och 15. Han säger så här om vad man kan förvänta sig av hans timme:

Förenklingar är samtidens crack. Sagor vi vill höra hjälper oss att ducka för handgemäng med samvetet och den förgörande besvikelsen som kommer med självinsikt. Därför älskar vi förenklingar. Men det riktiga problemet uppstår när vi behöver agera och fatta beslut utifrån denna förståelse. När vi vägleds av åsikter i stället för insikter. Åsiktshysterin och förenklingstrenden är direkta hot mot vår demokrati. Men hur undviker vi förenklingar utan att behöva vara experter i varje fråga vi söker svar på?

När? Lördag 27 augusti, klockan 13–16
Var? I stadsparken utanför stadsbiblioteket i Helsingborg